IZRAEL JAK HITLEROWCY - ZBURZĄ WIOSKĘ I SZKOŁĘ NA OKUPOWANYCH TERENACH W PALESTYNIE

Reklama

pon., 09/24/2018 - 21:37 -- zzz

Rząd Izraela zakomunikował Palestyńczykom okupowanej wioski na Zachodnim Brzegu, by zburzyli swoje domy w ciągu najbliższych ośmiu dni i odeszli.

Izraelska jednostka ministerstwa obrony, która nadzoruje sprawy cywilne na Zachodnim Brzegu, powiedziała w oświadczeniu: "Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, mieszkańcy Chana al-Ahmara otrzymali dzisiaj zawiadomienie, nakazujące zburzenie wszystkich struktur na terenie do 1 października, 2018.

"Jeśli odmówisz, władze będą egzekwować rozbiórki zgodnie z decyzją sądu i prawem".

Na początku tego miesiąca Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania ponowiły swój apel o to, by Izrael nie zburzył wioski, ostrzegając przed konsekwencjami dla mieszkańców, a także "perspektywy rozwiązania dwupaństwowego".

"Nikt nie odejdzie, będziemy musieli zostać wydaleni siłą", powiedział rzecznik wioski Eid Abu Khamis Al Jazeera.

"Zatrzymujemy się na naszej ziemi, nie opuścimy go tylko siłą."

Yousef Abu Dahouk, 37-letni ojciec czteroosobowej rodziny, powiedział agencji Al Jazeera, że ​​siły izraelskie wkroczyły do ​​wioski i w okolice szkoły, która również zostanie zburzona.

Khan al-Ahmar znajduje się kilka kilometrów od Jerozolimy pomiędzy dwiema głównymi nielegalnymi osadami izraelskimi, Maale Adumim i Kfar Adumim, które rząd izraelski chce rozszerzyć.

Usunięcie wioski Beduinów pozwala izraelskiemu rządowi na skuteczne przecięcie Zachodniego Brzegu na dwie części.

Mieszkańcy wioski są członkami plemienia Beduinów Jahalin, które zostały wyrzucone z ich ziem na pustyni Naqab (Negev) przez izraelskie wojsko w latach 50. XX wieku. Zostali przesiedleni jeszcze dwa razy, zanim osiedlili się w Khan al-Ahmar, na długo przed tym, jak istniały nielegalne osady wokół niego.

Na początku lipca izraelskie buldożery zniszczyły wiele namiotów i innych budowli w Khan al-Ahmar, wywołując konfrontacje z mieszkańcami.

 

 

 

Przypomnijmy historię ekspansji Żydów w Palestynie:

 

Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. W 1841 roku Żydzi zakupili w Palestynie pierwszy gaj pomarańczowy. Uczyniono to za pieniądze brytyjskiego finansisty sir Mosesa Montefiore, a za namową rabina Cwiego Hirsza Kaliszera. W tym czasie w Jerozolimie żyło 500 Żydów, a naczelnym rabinem Jerozolimy był Samuel Salant.

 

W 1856 roku w Jerozolimie żyło już ponad 5 tys. Żydów. W 1863 roku Jechiel Brill rozpoczął w Jerozolimie wydawać pierwsze hebrajskie czasopismo „Ha-Lewanon”.

- W 1870 roku Żydzi z francuskiej organizacji Alliance Israélite Universelle wykupili w Palestynie mały obszar ziemi (nazwany Mikwat Israel), na którym założyli szkołę rolniczą. Dyrektorem szkoły został Charles Nettner. Do tego miejsca przybywali Żydzi z Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza z terenów Rosji. Osadnictwo rolnicze w Palestynie finansował baron Edmond James de Rothschild. Rothschild założył PICA (The Palestine Jewish Colonization Association). Na wsparcie osadnictwa przekazał ponad 50 mln dolarów, oraz dodatkowo wiele milionów na rozwój przemysłu. W owym czasie w Jerozolimie mieszkało już około 14 tys. Żydów i wkrótce stali się większością w mieście.

 

- W 1879 roku organizacja Alliance Israélite Universelle po raz kolejny wykupiła w Palestynie mały obszar ziemi. Znajdował się on w pobliżu Jafy. Utworzono w tym miejscu kolonię rolniczą Petach Tikwa (pol. Drzwi nadziei). Mordechaj Diskin pomógł założyć tutaj pierwszą nowoczesną szkołę religijną Necach Israel.

- W 1880 roku do Palestyny przybyła fala żydowskich uchodźców z Jemenu. Szacuje się, że w owym czasie w Palestynie obok 500 tys. muzułmanów żyło około 40 tys. Żydów.

- W latach 1881-1903 do Palestyny napłynęła pierwsza fala żydowskich imigrantów.

Była to tzw. pierwsza alija (dosłownie: „wstąpienie” – tak Żydzi mówią o powrocie do „ojczyzny swoich ojców”). Szacuje się, że w tym okresie osiedliło się w Palestynie około 25 tys. Żydów. Byli to głównie rosyjscy Żydzi uciekający przed pogromami.

- Założenie Tel Awiwu – 1909 rok
W latach 1904-1913 do Palestyny przybyła kolejna fala żydowskich imigrantów. W drugiej aliji do Palestyny przybyło około 40 tys. Żydów. Owi pionierzy (hebr. חלוצים [chalucim]) zakładali wspólnoty rolnicze, rekultywowali bagna w Dolinie Ha-Chula, Pustynię Judzką i nadmorski pas wydm. Założyli nadmorskie miasto Tel Awiw i sieć małych osad rolniczych.

- W latach 1919-1923 do Palestyny przybyła kolejna fala żydowskich imigrantów.

- 1 lipca 1920 roku oficjalnie Palestyna przypadła Wielkiej Brytanii, na mocy traktatu pokojowego z Turcją.

Zaczął się okres brytyjskiej administracji cywilnej w Brytyjskim Mandacie Palestyny.

- Założenie Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie – 1925 rok.

Po pogromie w Hebronie – 1929 rok.
W latach 1924-1931 do Palestyny przybyła kolejna fala żydowskich imigrantów. Szacuje się, że w tym okresie w Palestynie osiedliło się około 80 tys. Żydów (w tym prawie 62 tys. Żydów polskich). Byli to rzemieślnicy i drobni przedsiębiorcy, którzy nie widzieli możliwości działania politycznego w Polsce. Ich napływ do Palestyny był silnym impulsem rozwoju.

- W 1925 roku Arabowie zaatakowali osiedla żydowskie w Palestynie. Między innymi w Hebronie zginęło 150 żydowskich wychowanków szkoły rabinackiej. W całej Palestynie kilkuset Żydów zostało rannych. Rozruchy zostały powstrzymane przez brytyjskie wojska przybyłe z Egiptu.

- W latach 1931-1940 piąta fala żydowskich imigrantów przybyła do Palestyny. Szacuje się, że w tym okresie około 250 tys. Żydów osiedliło się w Palestynie. W tej liczbie znajdowało się około 100 tys. Żydów niemieckich, którzy uciekali przed nazizmem z Europy.

- W listopadzie 1935 roku politycy arabscy przedstawili Brytyjczykom memorandum, domagając się utworzenia demokratycznego rządu arabskiego w Palestynie, wprowadzenia całkowitego zakazu żydowskiej imigracji oraz zakazu sprzedaży ziemi Żydom.

- Szósta fala żydowskich imigrantów przybywała do Palestyny w trudnych wojennych latach 1941-1947.

- 14 maja 1948 roku o godzinie 16:00, Dawid Ben Gurion odczytał na posiedzeniu Rady Ludowej (Mozet HaAm) w Tel Awiwie Deklarację Niepodległości, głoszącą o ustanowieniu Państwa Izrael.

 

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

aljazeera.com/plportal.pl

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama