Gwałtowna przecena metali szlachetnych

Reklama

czw., 08/16/2018 - 09:23 -- zzz

Wczorajsza sesja przyniosła sporo emocji inwestorom na rynkach metali szlachetnych. Praktycznie dla wszystkich metali szlachetnych spadek oznaczała zejście poniżej kluczowych poziomów wsparcia - i jednocześnie ważny sygnał dla inwestorów.

Cena złota spadła wczoraj o 1,3%, a za nią podążyły pozostałe kruszce, notując jeszcze bardziej dynamiczne zniżki. Srebro i platyna zostały przecenione o prawie 4%, a cena palladu spadła o imponujące 6%

 

 

Praktycznie dla wszystkich wspomnianych metali szlachetnych zniżka ta oznaczała zejście poniżej kluczowych poziomów wsparcia - i jednocześnie ważnych psychologicznych barier dla strony podażowej.

W przypadku złota taką barierą był poziom 1200 USD za uncję, do którego pokonania kruszec ten przymierzał się na początku tygodnia.

W przypadku srebra, jego los został przypieczętowany w poniedziałek, gdy cena zeszła poniżej technicznego wsparcia na poziomie 15,20 USD za uncję, a wczoraj z impetem przekroczyła w dół barierę 15 USD za uncję.

Ceny platyny od początku tygodnia przymierzały się do przebicia w dół poziomu 800 USD za uncję, co nastąpiło właśnie wczoraj, natomiast w przypadku palladu można było obserwować analogiczne ruchyprzy poziomie 900 USD za uncję.


DM BOŚ S.A.

 

Notowania złota - dane dzienne

 

Dzisiaj rano ceny metali szlachetnych odreagowują wczorajsze zniżki, ale wzrosty są niewielkie, zwłaszcza w porównaniu do środowych ruchów. Ponadto, mimo dzisiejszej porannej przeceny na USD, amerykańska waluta w średnioterminowej perspektywie pozostaje silna, nieustannie wywierając presję na spadek cen metali szlachetnych.

 

 

Notowania srebra - dane dzienne

 


DM BOŚ S.A.

 

 

 

Notowania platyny - dane dzienne

 

 


DM BOŚ S.A.

 

 

NOTOWANIA METALI SZLACHETNYCH ONLINE

 

 

 

Dorota Sierakowska

Analityk surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: "Ustawa", porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów "Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy".

 

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością.

Autor: 
zzz
Źródło: 

BOŚ

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama