Używanie kamer samochodowych jest zgodne z RODO?

Reklama

pon., 05/28/2018 - 09:04 -- zzz

 Kilka dni temu weszło w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych, stając się jednym z wiodących tematów medialnych. Mimo, iż było to zapowiadane od dawna, wciąż pojawiają się nowe pytania i wątpliwości. Niektóre z nich dotyczą legalności używania od 25 maja br. przez kierowców wideorejestratorów w swoich samochodach.

 

Kamerki a dane osobowe

Wątpliwości biorą się z tego, że kamerki samochodowe rejestrują obraz, na którym utrwalane są inne samochody i ich numery rejestracyjne. Czasem nawet możliwe jest rozpoznanie wizerunku konkretnej osoby. Wszystko to razem sprawia, że utrwalony obraz pozwala bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować określone osoby fizyczne.

Definicje prawne

W art. 4 ust. 1 Rozporządzenia znajduje się definicja danych osobowych:

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Z kolei w ust. 2 tego artykułu mamy definicję przetwarzania danych:

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Skoro nagranie z wideorejestratora pozwala zidentyfikować określoną osobę fizyczną i skoro nagranie to zostaje utrwalone – to oznacza, że na gruncie przepisów prawa mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

Wyłączenie stosowania Rozporządzenia

Art. 2 ust. 1 lit. c zawiera następujące wyłączenie stosowania przepisów RODO:

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

Oznacza to, że nawet gdyby utrwalanie obrazu z kamerki samochodowej uznać w określonych sytuacjach za przetwarzanie danych osobowych, to przepisy Rozporządzenia i tak nie znajdą zastosowania – o ile kierowca nie jest profesjonalistą używającym wideorejestratora dla celów zawodowych lub związanych z jego działalnością gospodarczą. Ta regulacja jest w zasadzie powtórzeniem zasady obowiązującej na gruncie poprzedniej Ustawy o ochronie danych osobowych, art. 3a ust. 1 pkt 1:

Ustawy nie stosuje się do osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych.

 

 

Udostępnianie publiczne (rozpowszechnianie)

Pamiętać należy o tym, że osobisty cel w jakim dochodzi do przetwarzania danych osobowych traci swój przymiot w przypadku publicznego udostępnienia takich danych. Jeżeli więc nagranie z kamery samochodowej zostanie np. opublikowane w internecie, to wyłączenie stosowania przepisów RODO przestanie obowiązywać, a podmiot przetwarzający (rozpowszechniający) te dane będzie podlegał reżimowi Rozporządzenia oraz związanej z tym odpowiedzialności.

Autor: 
Mirosław Dyka
Źródło: 

legalniewsieci.pl

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama