Przedstawiono plany ochrony parków narodowych Anglii

Reklama

ndz., 01/16/2022 - 16:34 -- MagdalenaL

Źródło: https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/D583/production/_108895645_windermere_getty.jpg

 

Rząd ujawnił plany ochrony parków narodowych Anglii dla przyszłych pokoleń.

Propozycje te mają również na celu poprawę dostępu do przyrody i zapewnienie, że krajobrazy są kluczem do przeciwdziałania zmianom klimatu, ochronie parków narodowych i obszarów o wyjątkowo pięknym krajobrazie (AONB).

 

Sekretarz ds. środowiska - George Eustice - powiedział, że plany (w tym konsultacje społeczne) stanowią „nowy rozdział w historii chronionych krajobrazów”.

Konsultacje potrwają do 9 kwietnia, a ludzie zostaną poproszeni o opinie na temat propozycji pobudzenia odnowy przyrody i wsparcia społeczności żyjących i pracujących na tych obszarach.

Pomysły obejmują tworzenie planów zarządzania dla osób odpowiedzialnych za parki narodowe i AONB oraz zachęcanie lokalnych liderów w całej Anglii do organizowania kampanii, wydarzeń i projektów w formie wolontariatu, aby zbliżyć społeczeństwo do natury.

Przegląd Krajobrazów miał na celu sprawdzenie, czy istniejące zabezpieczenia nadal będą przydatne w realizacji zamierzonego celu.

Autor recenzji - Julian Glover - powiedział: „Nie wystarczy tylko próbować zachować to, co odziedziczyliśmy – możemy zmienić historię z upadku na powrót do poprawy, aby uczynić je bardziej zielonymi, bardziej przyjaznymi i pełnymi nadziei”.

Pandemia spowodowała, że więcej osób spędza czas na zewnątrz, ale uwidoczniła również nierówności w dostępie do terenów zielonych – według organu doradczego Natural England ludzie o niskich dochodach znajdują się w niekorzystnej sytuacji.

Zwiększony dostęp do przyrody jest jednym z celów określonych w nowych planach.

Wykorzystywanie krajobrazów w walce ze zmianami klimatycznymi ma również kluczowe znaczenie dla postawionych celów, podobnie jak ochrona bioróżnorodności oraz wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi przez następne 70 lat.

Eustice powiedział: „Reformy te odegrają kluczową rolę w realizacji naszego międzynarodowego zobowiązania do ochrony 30% gruntów pod kątem różnorodności biologicznej do 2030 r.”

Rząd zobowiązał się również do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. w ramach 25-letniego planu ochrony środowiska.

 

Autor: 
BBC / Tłumaczenie: Natalia Stawicka
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama