Miliony ludzi stają się milionerami w czasie pandemii

Reklama

czw., 06/24/2021 - 01:51 -- MagdalenaL

Zdjęcie: Getty Images

Ponad pięć milionów ludzi z całego świata zostało milionerami w 2020 roku pomimo szkód ekonomicznych spowodowanych pandemią Covid-19.

Z badań Credit Suisse wynika, że wielu biednych ludzi stało się biedniejszymi, a liczba milionerów wzrosła o 5,2 miliona do 56,1 miliona na całym świecie.

W 2020 roku ponad 1% dorosłych na całym świecie po raz pierwszy zostało milionerami.

Odzyskanie rynków akcji i gwałtowny wzrost cen domów pomogły zwiększyć ich bogactwo.

Jak twierdzą naukowcy, tworzenie bogactwa wydaje się być „całkowicie oderwane” od ekonomicznych problemów pandemii.

Badacze dodali też, że niższe stopy procentowe i rządowe programy wsparcia doprowadziły do ​​„ogromnego transferu” bogactwa z sektora publicznego do sektora gospodarstw domowych.

Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu oszczędności gospodarstw domowych, które „zawyżyły aktywa finansowe gospodarstw domowych i spowodowały, że zadłużenie gospodarstw domowych było niższe, niż byłoby w innym przypadku”.

Liczba osób o bardzo wysokich dochodach, zwykle określanych jako te, które mają aktywa inwestycyjne o wartości ponad 30 milionów dolarów, wzrosła na całym świecie o 24% w 2020 roku, co jest najszybszym wzrostem od roku 2003.

Credit Suisse poinformowało, że jego łączna liczba milionerów może być wyższa niż oszacowane liczby innych organizacji, ponieważ obejmuje zarówno aktywa inwestycyjne, jak i te nieinwestowalne, takie jak domy zajmowane przez właścicieli.

Anthony Shorrocks, ekonomista i autor Global Wealth Report, powiedział, że pandemia miała „ostry krótkoterminowy wpływ na rynki światowe”, ale dodał też, że „do końca czerwca 2020 roku sytuacja ta została w dużej mierze odwrócona”.

„Globalne bogactwo nie tylko utrzymywało się na stałym poziomie w obliczu takiego zamieszania, ale w rzeczywistości gwałtownie rosło w drugiej połowie roku”.

Jednak różnice w zamożności pogłębiły się w 2020 roku, a Shorrocks powiedział, że jeśli z analizy usunie się wzrost cen aktywów, taki jak wzrost cen domów, „wówczas globalne bogactwo gospodarstw domowych może spaść”.

„W niższych przedziałach zamożności, gdzie aktywa finansowe są mniej rozpowszechnione, bogactwo ma tendencję do stania w miejscu lub, w wielu przypadkach, regresu”.

„Niektóre z podstawowych czynników mogą z czasem ulec samoistnej korekcie. Na przykład stopy procentowe zaczną w pewnym momencie ponownie rosnąć, a to obniży ceny aktywów”.

Według raportu, całkowite bogactwo na świecie zwiększyło się o 7,4%.

Od początku XXI wieku liczba osób z majątkiem od 10 000 do 100 000 dolarów wzrosła ponad trzykrotnie, z 507 milionów w 2000 roku do 1,7 miliarda w połowie 2020 roku.

Stwierdzono, że wzrost ten odzwierciedla „rosnący dobrobyt gospodarek wschodzących, zwłaszcza Chin, oraz ekspansję klasy średniej w krajach rozwijających się”.

Nannette Hechler-Fayd'herbe, dyrektor ds. inwestycji w Credit Suisse, powiedziała: „Nie można zaprzeczyć, że działania podejmowane przez rządy i banki centralne w celu zorganizowania masowych programów transferu dochodów, aby wesprzeć osoby i firmy najbardziej dotknięte pandemią oraz obniżenia stóp procentowych skutecznie zapobiegły globalnemu kryzysowi na pełną skalę”.

Dodała, że: „Prawdopodobnie największy wpływ miało obniżenie stóp procentowych przez banki centralne”.

„Jest to główny powód, dla którego ceny akcji i ceny domów wzrastały, a to przekłada się bezpośrednio na nasze wyceny majątku gospodarstw domowych”.

Dodała jednak, że te interwencje „przyszły z wielkim kosztem”.

„Dług publiczny w stosunku do PKB wzrósł na całym świecie o 20 punktów procentowych lub więcej w wielu krajach”.

„Hojne płatności z sektora publicznego na rzecz gospodarstw domowych sprawiły, że dochód do dyspozycji gospodarstw domowych był względnie stabilny, a w niektórych krajach nawet wzrósł”.

Hechler-Fayd'herbe stwierdziła, że ​​„głównym powodem”, dla którego ceny akcji i ceny domów „rozkwitły,” było obniżenie stóp procentowych przez banki, co, dodała, przekłada się „bezpośrednio na nasze wyceny majątku gospodarstw domowych”.

 

Autor: 
tłum. Alicja Haupka
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama