Najwięcej zmian w funkcjonowaniu szykuje się w wielkich miastach

Reklama

wt., 06/22/2021 - 23:56 -- MagdalenaL

Zdjęcie: Dimitry Anikin / Unsplash

Badacze z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w swoim badaniu „Polskie miasta w czasach pandemii” zebrali dane o drogach rozwoju polskich miast w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wyniki badania wskazują, że wielkie miasta bardziej otwarte na zmiany, niż te z małą liczbą ludności.

W czasach pandemii sytuacja różnych obszarów życia społecznego miasta znacznie się pogorszyła. Według raportu 80% badanych miast zadeklarowało pogorszenie działalności ośrodków kultury, pogorszenia funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji dotknęło 74% badanych miast. To sprawiło odnotowanie pogorszenia ich atrakcyjności, co odbiło się na turystyce. W najmniejszym stopniu pandemia wpłynęła na dbałość miast o środowisko przyrodnicze. Jedynie 11% deklaruje jej pogorszenie. 79% badanych miast ma gorszą sytuację finansową, natomiast 26% uznało, że nastąpiła poprawa bezpieczeństwa sanitarnego w mieście. Co do sytuacji na lokalnym rynku pracy najgorzej poszło miastom z liczbą ludności powyżej 100 tys. os. Tam 89% badanych miast odnotowali pogorszenie, w mniejszych miastach odsetek ten wyniósł 63% (liczba ludności 20-100 tys. os.), 51% (do 20 tys. os.).

Aby poprawić sytuację w ciągu najbliższych 12 miesięcy, miasta zadeklarowały gotowość do podjęcia działań, dla realizacji, których potrzebne są solidne środki finansowe. W wyniku tego badani ośrodki miejskie przewidują wzrost zadłużenia, i najczęściej rozważają taką możliwość miasta, których sytuacja społeczna  była dobra przed pandemią. Dla poprawienia sytuacji finansowej 29 % miast planuje  ubiegać się o zewnętrzne środki pomocowe, w tym pochodzące z Unii Europejskiej.

Pandemia koronawirusa za ostatni rok istotnie zwiększyła znaczenie lokalnej społeczności, jako konsumentów miejscowej produkcji. Dlatego przewiduje się znaczny wzrost podejmowania działań związanych z wychowaniem lokalnego patriotyzmu i zachęcanie do korzystania z lokalnych produktów w celu wsparcia swojego miasta lub regionu. Większe miasta znacznie chętniej deklarowali planowanie podjęcia takich działań (37% w miastach z ludnością powyżej 100 tys. os., 24% - 20-100 tys. os., i jedynie 14% - do 20% tys. os.).

Warunki życia mieszkańców miasta też planują poprawić, działania w tym kierunku będą podejmowane równocześnie w obszarach, rozwijających się po pandemii, oraz tych, które nie zostały dotknięte w czasach koronawirusa. Największy wzrost działań dotyczących sanitarnego bezpieczeństwa będą podejmować wielkie miasta - 89%, w porównaniu do małych – 42%. W obszarach dotyczących cyfryzacji niektórych usług społecznych oraz obsługi klientów urzędu miejskiego, w tym stworzenie szybkich elektronicznych systemów powiadamiania i komunikacji z mieszkańcami też największy wzrost odpowiednich działań odnotowuje się w wielkich miastach – około 78%, w porównaniu do małych – 35%. Analogiczna sytuacja wygląda na kierunku wdrożenia hybrydowego systemu pracy na wybranych stanowiskach w JST – im większe miasto, tym bardziej intensywne dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników urzędów w ten sposób.

Ogólnie pandemia koronawirusa wniosła dużo liczbę poprawek w życie społeczne miast. Teraz podejmują one szereg działań, mających na celu poprawienie warunków życia mieszkańców. Specjalnym skupieniem władz miast cieszy się obszar bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego, czemu służy dalsza cyfryzacja usług społecznych, umożliwiająca obywatelom załatwianie różnych spraw bytowych bez wychodzenia z domu. Na skutek zmian wewnętrznej mobilności mieszkańców, coraz większe znaczenie ma lokalna społeczność i mniejsze globalizacja. Według dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego prof. IGiPZ PAN z czasem to może spowodować pobudzenie gospodarcze, zwłaszcza małych i średnich miast oraz ich regionów funkcjonalnych.

Autor: 
Nataliia Shapoval
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama