Skrócenie czasu przebywania w areszcie

Reklama

czw., 06/17/2021 - 23:29 -- MagdalenaL

Zdjęcie: Adrian Grycuk

Areszt śledczy w Polsce. Co musimy wiedzieć, żeby pomóc bliskiej osobie oraz oszczędzić sobie nerwów? [przyp.red. za przykład wzięto Areszt Śledczy na Służewcu w Warszawie]

W momencie, gdy dowiedzieliśmy się od funkcjonariusza policji, że nasza bliska osoba została zatrzymana przez organy ścigania, najważniejsze jest zachowanie spokoju. Dalej musimy zadać 3 podstawowe pytania: gdzie w tym momencie znajduje się aresztowana osoba; za co jest oskarżona; kiedy została pozbawiona wolności. Rozdział 27, Art.248 §1 polskiego Kodeksu Postępowania Karnego mówi, że „zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, jeżeli w ciągu 48 godzin od momentu zatrzymania przez uprawniony do tego organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie aresztu tymczasowego”. Zdając sobie sprawę o tym, mamy prawo natychmiast pisać zażalenie do sądu o zwolnienie z aresztu tymczasowego osoby, która więcej niż 2 dni znajduje się na komendzie policji, a nie mają oni żadnych uprawnień do podejmowania podobnych działań.

Na drugie pytanie pracownik policji raczej nie wyzna żadnej informacji o przyczynach zatrzymania – to tajemnica śledztwa. Musimy jechać w obecne miejsce przebywania oskarżonego i pisać wniosek do dyrektora aresztu o uzyskaniu informacji w sprawie. Nie spędzając czasu próżnie, weź ze sobą koszulę na ramiączkach, skarpetki i majtki – zestaw, który można przekazać bez dodatkowych zgód. Na resztę odzieży i zasoby higieniczne powinniśmy mieć pozwolenie. Oskarżony ma napisać wniosek do dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa z listą niezbędnych rzeczy i tylko po zgodzie prokuratora pozwolenie będzie wydane. To zajmie trochę czasu, ale nie jest to niemożliwe. Każdy areszt ma konto, do którego można wpłacić pieniądze i nasz bliski kupi rzeczy pierwszej potrzeby.

Po zawarciu tysiąca zezwoleń na przekazywanie szczegółów sprawy, mamy pewną wiedzę, w czym jest oskarżony nasz bliski. Na żądanie konkretów, dyrektor ześle Państwo do prokuratury. Większego sensu rozmawiać z prokuratorem prowadzącym sprawę nie ma, ponieważ nic nie powie, prawdopodobnie w ogóle odmówi zorganizowania spotkania. Na tym etapie najlepszym postępowaniem jest znalezienie porządnego adwokata. Tylko on będzie miał pełnomocnictwo zajrzeć do aktu sprawy, otrzymać pozwolenie do widzenia i wykrycia nieprawomocnych postępowań ze strony śledztwa, w razie ich zaistnienia.

Radzę szczególną uwagę zwrócić na protokół zatrzymania wraz ze spełnieniem przysługujących przypisów. Rozdział 27 Artykułu 244 § 2: „Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia, do otrzymania odpisu z protokołu zatrzymania, do dostępu do pierwszej pomocy medycznej [...]”. Cudzoziemcom często nie oferują tłumacza, co powoduje nieznajomość, dlaczego zostali oskarżeni. Pod presją podpisują wymagane dokumenty i w dalszym ciągu dochodzenia obrona jest skomplikowana.

Autor: 
Anastasiia Solohub
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama