Marrakesz będzie wkrótce dysponował nowym Ekocentrum

Reklama

pon., 05/17/2021 - 22:40 -- MagdalenaL

                                                  Zdjęcie: aujourdhui.ma

Ekocentrum będzie posiadało zdolność przetwarzania ponad 1900 ton
odpadów rocznie
Realizacja tego projektu powinna pozwolić gminie Mechouar-Kasbah ograniczyć
koszty gospodarowania odpadami oraz stworzyć nowe miejsca pracy przy
sortowaniu i odzyskiwaniu odpadów.


Obecnie w wielu miejscach na świecie odpady są uważane za niewyczerpalny
surowiec. Z powodu ich obfitości i niskich kosztów nabycia, stanowią surowiec coraz
częściej pożądany. Istotnie, urbanizacja i wzrost liczby ludności generują odpady,
nieulegające biodegradacji (tworzywa sztuczne, baterie, opakowania). W Maroku
wokół tego łańcucha rozwinął się handel i ekosystem. W istocie, nieoficjalni
zbieracze odpadów stanowią ważne ogniwo. Ich główne zadanie polega na
przesortowaniu i odzyskiwaniu surowców mających wartość rynkową. Na poziomie
regionalnym trwają inicjatywy recyklingu i gospodarowania odpadami, mają one na
celu organizację kanałów “recyklingu-odzysku” niektórych strumieni odpadów
poprzez sortowanie u źródła i selektywną zbiórkę na wzór Ekocentrum, które będzie
usytuowane w Méchouar-Kasba w Marrakeszu. Jego celem będzie dostosowanie się
do regionalnego planu rozwoju, który wspiera rozpowszechnienie segregacji,
recykling i odzysk stałych odpadów. Badania architektoniczne i prace konstrukcyjne.

Charakterystyka projektu
Projekt ten zostanie zbudowany na powierzchni liczącej 1000 m2 rozłożonych na
działce liczącej 7000 m2. Jego realizacja powinna się dostosować do środków
wydajności energetycznej. Na tym etapie przewidywane jest, że zdolność

przetwarzania odpadów Ekocentrum będzie wynosiła 5,3 tony na dzień, co daje
1917 ton odpadów na rok, w tym: 730 ton kartonu rocznie, 913 ton plastiku rocznie,
91 ton aluminium rocznie oraz 183 ton szkła rocznie. Odpady nadające się do
recyklingu będą zbierane poprzez wybiórcze sortowanie u źródła, na przykład papier
czy też plastik wyprodukowany przez riady, restauracje, biura i administracje, sklepy
oraz domostwa. Ekocentrum będzie wyposażone w dwie platformy sortownicze.
Pierwsze sortowanie ma za zadanie oddzielić materiały takie jak plastik, karton,
metale nieżelazne i szkło. Drugie sortowanie jest zaprogramowane do izolacji
każdego typu plastiku.

 

Stworzenie koła Sukcesu

W wymiarze społecznym ten projekt dąży do zapewnienia prawnego uznania
zawodu zbieraczy stałych odpadów i poprawienia ich wizerunku, a także redukcji
ilości pośredników w całym łańcuchu wartości. Celem jest również zapewnienie
dobrej organizacji pracy zbieraczy odpadów w ramach spółdzielni lub w ramach
delegowanego zarządzania zbiórką oraz poprawa warunków pracy zbieraczy
odpadów obwoźnych (środki ochrony, sposób i środki transportu). Dla Departamentu
Środowiska ten krok ma na celu podniesienie dziennej wydajności odzyskiwania
odpadów. Aspekty środowiskowe tego projektu wpisują się w realizację celów
Krajowego Programu Odpadów Gospodarczych w zakresie recyklingu odpadów.
Chodzi również o poprawę jakości odzyskiwanych odpadów, przyczyniając się do
wydłużenia żywotności składowiska i centrum odzysku odpadów w Marrakeszu,
poprzez zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych na składowiska oraz lepsze
gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych i tym podobnych. Z aspektu
ekonomicznego, realizacja projektu powinna pozwolić gminie Mechouar-Kasba na
zmniejszenie wydatków gospodarowania odpadami oraz na stworzenie miejsc pracy
przy sortowaniu i odzyskiwaniu odpadów. Równocześnie utworzenie Ekocentrum ma
na celu zachęcenie do tworzenia mikroprzedsiębiorstw, zajmujących się recyklingiem
oraz ustanowienie sieci zapewniającej wprowadzenie do obrotu produktów tej nowej
struktury.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 
Ouchagour Leila , tłumaczenie: Olga Kij
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama