Matura a zdrowie psychiczne. Na czym polega problem?

Reklama

pon., 05/03/2021 - 16:59 -- MagdalenaL

Matura się zbliża, a poziom stresu uczniów rośnie. Czemu pandemia okazała tak wielki wpływ na kondycję psychiczną młodzieży?

Egzaminy maturalne 2021 roku zbliżają się wielkimi krokami. Do pierwszego testu uczniowie przystąpią już 4 maja. Jak wiemy z licznych komunikatów w tym roku poziom wymagań został znacznie obniżony. Wśród takich zmian można wymienić zniesienie obowiązkowego egzaminu ustnego. Oprócz tego nie będzie też obowiązku podjęcia egzaminu dodatkowego, jednak zdający może przystąpić nawet do 6 takich egzaminów, jeżeli potrzebuje ich do rekrutacji do szkoły wyższej. Zmniejszy się też ilość materiału przewidywanego w egzaminach.

Jednak wyniki egzaminów próbnych niestety rzadko wypadały w tym roku zadowalająco. Niewątpliwie do takiej sytuacji doszło na skutek pandemii, w wyniku której powstało nauczanie zdalne. Jak wiemy z raportu ClickMeeting od marca 2021 roku aż 70 % ankietowanych uważają naukę zdalną trudniejszą od stacjonarnej. Taki sam procent respondentów opowiada się za tym, że uczniowie nie nadążają za programem nauczania, gdy uczą się z domu. Zauważono, że coraz więcej materiału przechodzi do zadania domowego, to powoduje, że do 60% uważa, że teraz rodzice przejęli role nauczycieli. Problem, jak wynika z raportu, polega też na tym, że większość (77%) nie uważa, że placówki edukacyjne są przygotowane do zdalnej nauki nawet po roku jej trwania.

Nie możemy też zapomnieć o stanie psychologicznym maturzystów. Wyniki ankietowania z „Raportu o stanie zdrowia psychicznego uczniów i uczennic” wyglądają naprawdę niepokojąco, gdyż uczniowie wieku maturalnego ocenili swoje samopoczucie w skali od 1 do 10 nie więcej, niż na 6 punktów. W pytaniach otwartych, jako przyczynę pogorszenia samopoczucia młodzież podawała monotonię i rutynę od trwającego przez rok nauczania zdalnego, a mało aktywny tryb życia sprawił, że nastolatkowie skarżyli się na częsty ból głowy i kręgosłupa oraz zmęczenie oczu. Wiele uczniów oświadczyło też, że nie czują dostatecznego wsparcia przez nauczycieli. Lekcje są często prowadzone w formie wykładowej, dlatego brakuje im ciekawości, a podczas sprawdzianu na odpowiedzi daje się niewystarczająco czasu. Oprócz tego, jako najistotniejszy czynnik pogorszenia samopoczucia 36% uczniów wskazało ograniczony kontakt z rówieśnikami.

Brak wystarczającego wsparcia od nauczycieli może wynikać z pogorszenia ich kondycji psychicznej. Z raportu „Jak wspierać uczniów po roku epidemii” dowiadujemy się, że odsetek nauczycieli deklarujących złe samopoczucie wzrósł z 9% do aż 17% (w okresie wiosny i jesieni 2020 roku). 86% nauczycieli zadeklarowali złe samopoczucie i złe radzenie sobie w odniesieniu do odczuwania stresu zawodowego codziennie lub kilka razy w tygodniu (jesień 2020 roku).

Czas, który pozostał jeszcze do egzaminów zdecydowanie warto poświęcić na uczenie się, jednak zważając na niepokojące wyniki badań zaprezentowane powyżej, warto zwrócić więcej uwagi na swoją kondycję psychiczną. Jak wiadomo, nawet znając odpowiedzi na pytania, można nie uzyskać dobrych wyników przez brak koncentracji w odpowiednim momencie. Takich sytuacji uczniowie często mieli okazję doświadczyć podczas licznych sprawdzianów. Powodowane one są złym samopoczuciem, wynikającym na skutek silnego stresu. Właśnie dlatego w tych ostatnich dniach warto postarać się o wsparcie od rodziców lub rówieśników, żeby wspólnie poradzić sobie w trudnym okresie życia.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklas...

Reszta źródeł załączona niżej.

Autor: 
Nataliia Shapoval
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama