Nowe kwietniowe regulacje ociepliły zimną atmosferę

Reklama

pon., 04/19/2021 - 20:04 -- MagdalenaL

Niczym „Wiejący w twarz wiatr nie dający odczuć wierzbowego zimna” na początku kwietnia pojawiły się nowe regulacje prawne.

Usprawniono procedury lotniskowe dla starszych osób, ulepszono standardy wynajmu minibusów, a także doprecyzowano wytyczne dotyczące rekompensat za starty moralne w procesach państwowych... Spójrzcie, która z najnowszych regulacji sprawia, że robi się cieplej na sercu?

Starszym osobom łatwiej będzie uzyskać dokumenty wyjazdowe za granicę

Od 1 kwietnia zaczęło obowiązywać sześć nowych regulacji usprawniających uzyskanie dokumentów niezbędnych do opuszczenia kraju przez osoby starsze.

Odpowiednie jednostki stworzyły specjalne stanowiska (a dokładniej okienka tzw. „przejście na zielonym świetle”), na których pracownicy udzielają pomocy, a także zajmują się drukowaniem niezbędnych formularzy. Dzięki temu ulepszeniu ulegnie wykorzystanie samoobsługowego sprzętu umożliwiającego załatwienie spraw czy wykorzystanie komunikatów głosowych w salach urzędowych. Wynika to z faktu, że starsze osoby nie zawsze mogą umówić się na wizytę w placówkach przez Internet.

Dodatkowo osoby, które skończyły 60 lat ubiegające się o pozwolenie wyjazdu do Hong Kongu, Makao  lub Tajwanu mogą ponownie zamieścić w nim zdjęcie, które wcześniej wykorzystały w tym dokumencie. Dotyczy to fotografii zrobionych w ciągu ostatnich 5 lat. Platforma urzędu zwiększyła swój zakres usług ułatwiających załatwienie formalności przez emerytów takie jak możliwość przedstawicielstwa, duże znaki, czy widoczne przyciski zmieniające format strony oraz wprowadziła usługę szybkiej przesyłki dokumentów, sprawniejszej płatności oraz informacyjną o każdym z etapów wysyłki.

 

Operatorzy wypożyczalni minibusów nie będą mogli świadczyć usług na dowolnych pojazdach

Obecnie w Chinach obserwuje się boom na usługi wypożyczania minibusów, których administrowanie nie podlega ograniczeniom prawnym, co powoduje coraz większe trudności w egzekwowaniu ochrony praw i interesów najemców.

Ten typ biznesu został ustandaryzowany wraz z wchodzącymi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku ,,Regulacjami zarządzania usługami wypożyczania minibusów”. Jasno określono w nich zasady, iż operatorzy wypożyczalni minibusów nie mogą korzystać z dowolnych pojazdów w celu świadczenia usług. Są oni zobowiązani do czytelnego wyróżnienia, na swojej stronie internetowej a także w miejscu prowadzenia działalności, oferowanych usług, procesu wypożyczania, modeli busów, tabeli opłat, informacji o wymaganym wpłacaniu kaucji i jej zwrocie a także numeru telefonu do biura obsługi klienta oraz działu reklamacji.

Jeśli chodzi o użytkowanie pojazdów, wymagane jest aby wypożyczający posiadał prawo jazdy, a jeżdżąc wypożyczonym pojazdem miał ze sobą licencję wypożyczalni. Zgodnie z umową użytkowania pojazdu bez zgody operatora nie można zmieniać części minibusa, jego ustawień, silnika a także zastawiać, podnajmować czy sprzedać wypożyczonego pojazdu.

 

Standardy państwowych rekompensat strat moralnych

„Interpretacja  Sądu Najwyższego dotyczące regulacji prawnych rekompensat za straty moralne w sprawach sądu pierwszej instancji” wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku, przeforsowane prawidłowe wykorzystanie prawa rekompensat państwowych, ustalając racjonalną odpowiedzialność za straty moralne. 

Interpretacja sądowa pomoże zlikwidować negatywny wpływ, przywrócić reputację jako  formę odpowiedzialności, która nie będzie podzielona. Usunięcie niepowołanych skutków, przywrócenie dobrego imienia, oficjalne przeprosiny mogą zostać wykorzystane oddzielnie lub razem. Według sądu w przypadku strat moralnych, powinny zostać zastosowane wszystkie trzy sposoby, w przypadku poważnego naruszenia wolności osobistych, prawa do życia i zdrowia mniej niż 50% całkowitej kwoty powinno być wynagrodzeniem za straty moralne zgodnie z ustaleniami. Jednocześnie w przypadku poważniejszego wpływu, ponad 50% sumy powinno zostać wykorzystane na usunięcie negatywnych skutków, przywrócenie dobrego imienia a także oficjalne przeprosiny.

 

Krajowa ochrona nad majątkiem państwowym

Regulacje zarządzania majątkiem państwowym” weszły w życie z dniem  1 kwietnia 2021 roku,  zapewniając ochronę zarządzania majątkiem instytucji państwowych. Wprowadzają one m.in. system raportowania o sytuacji administracyjnej majątku państwowego, w którym znajdują się informacje o  wartości aktywów i pasywów,  o stworzonym i wdrażanym systemie zarządzania, rozporządzaniu aktywami, ich użyciu a także zyskach. Zgodnie z nowymi przepisami sytuacja administracyjna powinna zostać podana do wiadomości publicznej.

Aby wprowadzić zalecaną politykę „oszczędnego życia”, Zgodnie z przepisami, instytucje administracyjne powinny przykładać dużą wagę do relokacji aktywów a także wspierać współdzielenie.

Jeżeli alokacja majątku państwowego przekracza standard, należy nakazać dokonanie korekt, w przypadku rażących nieprawidłowości osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zarządzanie majątkiem wraz ze współpracownikami powinna zostać ukarana zgodnie z przepisami.

 

Siedem rodzajów spraw administracyjnych powinno zostać ponownie rozpatrzonych przez sąd najwyższy

Jakie sprawy powinny zostać ponownie rozpatrzone? 1 kwietnia 2021 roku weszły w życie ,,Regulacje Ludowego Sądu Najwyższego dotyczące ponownego rozpatrzenia spraw administracyjnych budzących pewne zastrzeżenia”, które wyróżniają siedem rodzajów takich spraw.

Zgodnie z zasadami powtórnego przeanalizowania wymagają sprawy, w których wykorzystano obowiązujące przepisy jednak zawierające błędy. Ludowy Sąd Najwyższy ponownie rozpatrzy sprawy mające wpływ na zastosowanie prawa na terenie całego kraju, sprawy dużej wagi, sprawy powiązane z zakresem administracyjnym, ważne sprawy międzynarodowe, zwłaszcza te związane z Hong Kongiem, Makao i Tajwanem, sprawy dobra i zdrowia publicznego, podlegające dyskusji komisji rewizyjnej sądu najwyższego oraz sprawy, które Sąd Najwyższy uzna za stosowne do ponownego rozpatrzenia. W przypadku gdy strona wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy, a zapadł w niej prawnie usankcjonowany wyrok, za którym przemawiają  fakty, a przepisy zostały zastosowane w prawidłowy sposób, sąd ma prawo odrzucić wniosek. Jeśli strona nie zgadza się z tą decyzją ma prawo złożyć odwołanie lub wniosek z sugestiami do  Prokuratora Ludowego.

 

Fundusz rozwoju ludowej floty powietrznej wprowadza ograniczone standardy

Według słów ministra finansów, w celu przyspieszenia zmniejszenia kosztów biznesowych, optymalizacji wydatków od pierwszego kwietnia zostały wprowadzone nowe standardy płacenia liniom lotniczym na fundusz rozwoju floty powietrznej. Zgodnie z  „Oświadczeniem Ministerstwa Finansów w sprawie dostosowania polityki do funduszy” kwota zostanie obniżona o 50% podstawy a następnie 20%. Swój rozwój flota powietrzna zawdzięcz funduszom państwowym, które umożliwiły budowę lotnisk dla pasażerów oraz infrastrukturę lotnictwa cywilnego dla linii lotniczych. Według obliczeń urzędu Administracji Chińską Flotą Cywilną w normalnych warunkach cięcia kosztów zapewnią redukcję wydatków rzędu 800 milionów juanów.  Wspomniane fundusze pomogły firmom lotniczym przetrwać pandemię i w szybkim tempie ponownie zacząć się rozwijać.

Autor: 
Tłumaczenie: Marta Tomczak
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama