ONZ alarmuje: niemal 1/5 żywności ląduje w koszu

Reklama

pt., 03/05/2021 - 10:49 -- MagdalenaL

Fot. AP News

Zamiast wykorzystać resztki, pozwalamy im się zepsuć i zamawiamy jedzenie z restauracji – najnowsze dane ONZ pokazują, że to powszechna praktyka. Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała raport, w którym alarmuje, że społeczność międzynarodowa powinna zwrócić uwagę na ilość marnowanej żywności.

Według najnowszych szacunków, 17% żywności produkowanej na całym świecie co roku ląduje w śmietnikach. Równa się to ponad miliardowi ton jedzenia.

Tegoroczne szacunki przewyższają poprzednio publikowane liczby, choć bezpośrednie porównania są trudne ze względu na różnice w metodach badań oraz brak danych z wielu krajów.

- Ulepszone środki mogą pozwolićna lepszezarządzanie – powiedział naukowiec Brian Roe, który na Ohio State Universityzajmuje się badaniem marnowania żywności.

Aż 61% zmarnowanej żywności wyrzucono w gospodarstwach domowych. Gastronomia odpowiada za jedynie 26% całej zmarnowanej żywności. Sprzedaż jest odpowiada za 13% strat. ONZ stara się ograniczyć zjawisko marnowania żywności, a naukowcy pracują nad systemem oceny marnowania, który miałby oceniać również skalę strat odnotowanych przed dotarciem żywności do konsumentów.

Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że dokładne oszacowanie skali problemu nie jest łatwe. Naukowcy mają jednak nadzieję, że opublikowane liczby skłonią odpowiednie instytucje do podjęcia właściwych działań.

- Wiele krajów nadal nie oszacowało, jak dużo żywności zostało zmarnowane, dlatego nie zdają sobie sprawy ze skali problemu – komentuje współautorka projektu i działaczka programu środowiskowego ONZ, Clementine O’Connor.

Ze względu na koszty produkcji, w które wchodzą m.in. utrzymanie ziemi na plony oraz dla zwierząt, a także emisja gazów cieplarnianych, marnowanie żywności staje się coraz poważniejszym problemem. Eksperci twierdzą, że bardziej dopracowany system, polegający na uważniejszym monitorowaniu strat, mógłby zmniejszyć skalę problemu. Jako przykład, naukowcy podają wykorzystywanie resztek jako paszy dla zwierząt lub jako nawozu.

Autorzy raportu zwracają również uwagę na fakt, że marnowanie żywności w gospodarstwach domowych nie dotyczy jedynie bogatych krajów, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania.

Roe, naukowiec z Ohio, zauważa, że jedzenie często marnuje się w biedniejszych krajach ze względu na brak dostępu do zamrażarek. W bogatszych krajach często jada się poza domem, przenosząc jednocześnie problem marnowania żywności z domów do restauracji.

Roe twierdzi, że normy kulturowe oraz odpowiednie przepisy również przyczyniły się do tak dużego odsetka wyrzucanej żywności. Jako przykład podaje promocje zachęcające do zakupu większej liczby produktów w celu otrzymania zniżki oraz brak programów kompostowania żywności.

- Właśnie dlatego potrzebne są dalej idącereformy systemowe. Dzięki nim możliwe będzie zmniejszenie ilości żywności, która jest marnowana w gospodarstwach domowych – twierdzi ekonomista rolnictwa z Cornell University, Chris Barrett. – Ludzie mogą wyrzucać produkt ze względu na daty ważności, choć one nie zawsze wskazują na dzień, w którym dany produkt nie nadaje się do spożycia. Dlatego marnowanie żywności jest konsekwencją wielu decyzji każdego z nas, każdego, kto korzysta z najlepszych dostępnych informacji – dodaje.

Aby datowanie żywności było w pełni zrozumiałe, amerykańskie przepisy zmuszają producentów żywności do trzymania się określonych wytycznych. Napisy takie jak „Sell By” (sprzedać przed), „Best By” (najlepiej spożyć przed) czy „Enjoy By” (spożyć do) sprawiły, że ludzie wyrzucali jedzenie przed końcem terminu ważności, nawet gdy część z tych oznaczeń jedynie wskazuje, kiedy jakość produktu może się pogorszyć.

Amerykański departament rolnictwa (ang. The U.S. Department of Agriculture) szacuje, że czteroosobowa rodzina marnuje co roku żywność wartą 1 500 dolarów.

- Dokładne oszacowanie skali marnowania żywności jest niezwykle trudne z kilku powodów, takich jak utrudniony dostęp do danych – opowiada badacz Jean Buzby. – Ulepszenie podejmowanych środków jest częścią planu amerykańskiego rządu, który ma na celu zmniejszyć ilość wyrzucanego jedzenia.

- Ludzie, nawet Ci z bogatszych krajów, bardziej doceniali żywność kilka pokoleń temu, gdy często nie mogli pozwolić sobie na żadne straty. Teraz, świadomość skali, na jaką globalnie marnuje się pożywienie, może pomóc nam powrócić do dawnegopoziomu szacunku do jedzenia – komentuje współautor raportu ONZ, Richard Swannell. – Żywność jest zbyt ważna, aby ją marnować – dodaje.

Tłumaczyła Martyna Kawska

Autor: 
Candice Choi
Źródło: 

apnews.com

Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama