DANE GUS: Polska gospodarka tonie

Reklama

pon., 11/23/2020 - 11:25 -- zzz

Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2020 r. spadła o 2,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,1 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 2,1 proc. rdr.

 

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku rdr o 0,7 proc. i wzrost mdm o 4,3 proc.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 0,6 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku i we wrześniu 2020 r.:

/PAP

/PAP

GUS: Produkcja budowlano-montażowa w październiku rdr spadła o 5,9 proc.

Produkcja budowlano-montażowa w październiku 2020 r. spadła o 5,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji budowlano-montażowej w październiku rdr o 5,8 proc., a mdm wzrostu o 0,9 proc.

Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej w październiku i we wrześniu 2020 r.:

/PAP

/PAP

GUS: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień spadły o 7,2 proc. rdr

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień spadły o 7,2 proc. rdr do 97,1 mld zł - podał w poniedziałek GUS.

Nakłady na budynki i budowle obniżyły się o 3,4 proc., natomiast na zakupy zmniejszyły się o 9,3 proc. Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się z 62,2 proc. przed rokiem do 60,2 proc.

Według GUS, najgłębszy spadek nakładów notowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 17,7 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 13,4 proc.).

Niższe niż rok wcześniej były również nakłady w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,5 proc.), górnictwie i wydobywaniu (o 8,0 proc. ), przetwórstwie przemysłowym (o 7,6 proc. ), informacji i komunikacji (6,9 proc.).

Wzrost nakładów wystąpił natomiast w obsłudze rynku nieruchomości (o 81,3 proc. ), budownictwie (o 14,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,0 proc.), oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 1,8 proc.). 

GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w październiku spadła o 18,7 proc. rdr

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w październiku 2020 r. spadła o 18,7 proc. rdr, a mdm spadła o 25,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej szczegóły:

/PAP

/PAP

GUS: Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po 3 kwartałach spadł o 11,4 proc. rdr do 85,4 mld zł

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po 3 kwartałach 2020 r. spadł o 11,4 proc. rdr do 85,4 mld zł - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że zysk netto wyniósł 119,2 mld zł i był wyższy o 5,0 mld zł od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku, a strata netto wyniosła 33,7 mld zł i zwiększyła się o 16,0 mld zł w skali roku.

Według GUS, przychody ogółem przedsiębiorstw były niższe o 4,1 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania spadły o 3,8 proc. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,1 proc. przed rokiem do 95,4 proc.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły o 4,6 proc., a koszty tej działalności - o 4,7 proc.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 105,5 mld zł i był niższy o 3,8 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

GUS: Na koniec października w budowie było 836,1 tys. mieszkań, o 0,5 proc. więcej rdr

Na koniec października w budowie było 836,1 tys. mieszkań, o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS.

W okresie styczeń-październik deweloperzy przekazali do użytkowania 114,1 tys. mieszkań, o 9,3 proc. więcej rdr - podał GUS.

Według GUS, deweloperzy oddali do użytkowania 64,7 proc. ogólnej liczby mieszkań, tj. o 1,9 pkt. proc. więcej rdr.

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

pap/interia

Polub Plportal.pl:

Reklama