Sąd Najwyższy zobowiązuje Gwardię Cywilną do zaakceptowania europejskich stopni znajomości języka

Reklama

wt., 10/20/2020 - 17:57 -- MagdalenaL

Wydane orzeczenie przyznaje rację kandydatowi, któremu odrzucono angielski certyfikat British Council. Guardia Civil to formacja paramilitarna, stanowiąca część Sił i Korpusów Bezpieczeństwa Państwowego Królestwa Hiszpanii.

Aby wstąpić do Gwardii Cywilnej dobrze by było znać język angielski. Nie musi to jednak być potwierdzane przez Oficjalną Szkołę Języków Obcych. Wystarczy mieć międzynarodowy certyfikat taki jak IELTS (International English Language Testing System) wydany przez prestiżową instytucję jak np. brytyjski instytut publiczny British Council.

Tak właśnie orzekł Sąd Najwyższy, który przyznał rację R. M., kandydatowi ubiegającemu się o wejście w szeregi kaprali i strażników instytutu zbrojnego, któremu w 2016 roku odjęto 5 punktów i tym samym pozbawiono go miejsca, ponieważ certyfikat potwierdzający jego poziom B2 (ponad średniozaawansowany poziom języka angielskiego) nie pochodził z Oficjalnej Szkoły Języków Obcych.

Znajomość języka angielskiego nie była obowiązkowym wymogiem aby dostać się do Gwardii Cywilnej, jednak liczyła się ona jako „inne zalety”, w zakładce „znajomość języków obcych”. Od osób, które chciały wejść prosto z ulicy (865 wolnych miejsc)

wymagano oficjalnego certyfikatu, podczas gdy od kandydatów Sił Zbrojnych (694 miejsc) wystarczył prywatny tytuł.

Poziom B2

Sąd Najwyższy argumentuje, że Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy stanowi wspólną bazę do opracowywania programów językowych, wytycznych programowych, egzaminów, itd. w całej Europie; oraz, że certyfikat ELTS potwierdza poziom B2. Ponadto tytuły te są akceptowane w celu poświadczenia profili językowych kandydatów Sił Zbrojnych, co oznacza „dyskryminujące traktowanie kandydatów”.

Sąd Najwyższy unieważnia orzeczenie Wyższego Trybunału Sprawiedliwości w Madrycie, który przyznał rację Gwardii Cywilnej dokonując „dosłownej interpretacji” wezwania i nakazuje ponownego przeliczenia punktów przyznanych R. M. oraz że „w stosownym przypadku, zostanie on przyjęty” w szeregi kaprali i strażników instytutu zbrojnego. Oczywiście można uznać tylko 5 punktów, nie 6, które otrzymują ci, którzy już są wojskowymi.

Ważne jest to, że dzięki apelacji tego kandydata do Gwardii Cywilnej, Sąd Najwyższy potwierdza że certyfikaty ustanowione przez Radę Europy można uzyskać w celu poręczenia różnych poziomów kompetencji językowych w konkursach aby dostać się do wszystkich hiszpańskich administracjach publicznych.

Antonio Suárez-Valdés, pełnomocnik skarżącego, przewiduje, że po tym orzeczeniu nastąpi lawina apelacji, „ponieważ jest wielu dotkniętych nieodpowiednimi ocenami językowymi, których stopnie naukowe z [uniwersytetów w] Cambridge, Oxford lub British Council nie zostały policzone, a gdyby zrobiono to poprawnie, uzyskaliby miejsce”.

Autor: 
Miguel González, tłum. Joanna Jokś
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama