PIS INFLACJĄ POŻERA OSZCZĘDNOŚCI POLAKÓW. INFLACJA WE WRZEŚNIU RDR 3,2%

Reklama

czw., 10/01/2020 - 12:51 -- zzz

Ze wstępnego szacunku GUS wynika, że inflacja wzrosła z 2,9 proc. w sierpniu do 3,2 proc. we wrześniu. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 2,7 proc, a ceny nośników energii poszły w górę o 4,6 proc. Potaniały natomiast paliwa. Ich ceny były mniejsze o 9,2 proc. niż rok temu.

Milton Friedman powiedział, że inflacja jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy. Dodruk pieniędzy to zwykłe oszustwo, które powinno być tak samo karane, jak produkcja fałszywych pieniędzy. Każdego roku Polacy tracą fortunę poprzez niewidzialny podatek.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. wzrosły o 2,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły rdr o 2,9 proc., a mdm nie zmieniły się. W sierpniu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 2,9 proc. rdr i -0,1 proc. mdm.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7 proc. r/r, ceny nośników energii - wzrosły o 4,6 proc. r/r, a ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 9,2 proc.

Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda 15-go październik

Jak podał bank centralny, w sierpniu br. inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,0 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,0 proc., wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej. Natomiast tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,2 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

"W sierpniu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 2,9 proc. r/r (o 0,1 pp. w stosunku do lipca br.). Do spadku wskaźnika CPI przyczyniły się: spadek dynamiki cen żywności (o 0,9 pp. do 3,0 proc. r/r, głównie na skutek dalszego obniżania się cen żywności nieprzetworzonej) oraz spadek dynamiki cen usług (o 0,7 pp. do 6,6 proc. r/r, głównie w wyniku niższej dynamiki cen usług związanych z wypoczynkiem, m.in. transport powietrzny, turystyka zorganizowana, restauracje i hotele)" - zauważa bank centralny.

"Wzrosła z kolei dynamika cen energii (o 1,5 pp. do -1,5 proc. r/r, w wyniku rosnących cen paliw do prywatnych środków transportu - efekt wzrostu cen ropy naftowej) oraz nieznacznego wzrostu dynamiki cen towarów nieżywnościowych (o 0,2 pp. do 1,9 proc. r/r)" - dodano.

NBP przypomina, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje natomiast średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To, zdaniem banku centralnego, pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - tłumaczy NBP.

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

pap/interia

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama