ESTONIA MA NAJLEPSZY SYSTEM PODATKOWY NA ŚWIECIE, A POLSKA NJAGORSZY W EUROPIE

Reklama

śr., 09/30/2020 - 17:08 -- zzz

Według Fundacji Tax, najlepszy wynik Estonii w 2019 roku wynika głównie z czterech pozytywnych cech jej kodeksu podatkowego:

 

  • Ma 20-procentową stawkę podatku od dochodu osób prawnych (obniżoną do 14 procent w przypadku regularnych dywidend), która jest stosowana tylko do podzielonych zysków. Oznacza to, że estoński system podatku dochodowego od osób prawnych umożliwia firmom reinwestowanie zysków bez podatku.
  • Ma zryczałtowany podatek w wysokości 20 procent od dochodu osoby fizycznej . Podatek nie jest stosowany w przypadku wypłaconych dywidend, które zostały już opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (patrz wyżej).
  • Jego podatku od nieruchomości stosuje się wyłącznie do wartości gruntu, a nie do wartości nieruchomości lub kapitału.
  • Ma terytorialny system podatkowy, który zwalnia 100 procent zagranicznych zysków osiąganych przez krajowe korporacje z krajowego opodatkowania, z kilkoma ograniczeniami.

Prosty system podatkowy oznacza mniej kłopotów

Wyraźną zaletą estońskiego systemu podatkowego jest to, że firmy spędzają mniej czasu na przestrzeganiu przepisów podatkowych niż w jakimkolwiek innym kraju OECD. Na przykład w przeciętnym kraju OECD 42 godziny rocznie są wykorzystywane przez firmy tylko do przestrzegania podatku dochodowego od osób prawnych. W Estonii liczba ta wynosi pięć godzin. Inne podatki, takie jak podatek od wartości dodanej (VAT), również mają niewielkie obciążenie wynikające z przestrzegania przepisów.

Estonia jest również jednym z nielicznych krajów OECD, które nie mają żadnych podatków od przeniesienia własności , czyli podatków od przeniesienia własności (nieruchomości, ulepszeń gruntów, maszyn) od jednej osoby lub firmy do drugiej.

Niskie krańcowe stawki podatkowe tworzą konkurencyjny kod podatkowy

Według Tax Foundation struktura kodeksu podatkowego danego kraju jest ważnym wyznacznikiem jego wyników gospodarczych. Dobrze skonstruowany kodeks podatkowy jest łatwy do przestrzegania przez podatników i może promować rozwój gospodarczy, jednocześnie zwiększając dochody wystarczające do realizacji priorytetów rządu. Konkurencyjny kodeks podatkowy to taki, który utrzymuje krańcowe stawki podatkowe na niskim poziomie.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie firmy mogą inwestować w dowolnej liczbie krajów na całym świecie, aby znaleźć najwyższą stopę zwrotu. Oznacza to, że firmy będą szukać krajów o niższych stawkach podatku od inwestycji, aby zmaksymalizować swoją stopę zwrotu po opodatkowaniu.

Jeśli stawka podatkowa danego kraju jest zbyt wysoka, będzie to napędzać inwestycje w innym miejscu, prowadząc do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Ponadto wysokie krańcowe stawki podatkowe mogą prowadzić do unikania opodatkowania. Według badań OECD najbardziej szkodliwe dla wzrostu gospodarczego są podatki od osób prawnych.

Chcesz inwestować w Estonii lub prowadzić biznes w kraju, który ma najlepszy system podatkowy na świecie? Wyślij nam zapytanie o e-konsulting, aby dowiedzieć się więcej od jednego z naszych doradców.

 

Wśród ponad 150 dyrektorów finansowych i głównych księgowych, polski system podatkowy w skali 0–5 dostał ocenę zaledwie 2,06. To efekt przede wszystkim niestabilności przepisów. Z roku na rok w podobnych badaniach ta ocena się pogarsza.

Szósty rok z rzędu Polska ma najmniej konkurencyjny system podatkowy w OECD. Gorsza jest tylko Francja, która ma jedną z najwyższych stawek podatku dochodowego od osób prawnych w OECD (34,4 procent), wysokie podatki od nieruchomości, podatek netto od majątku nieruchomościowego, podatek od transakcji finansowych oraz podatek od nieruchomości. Francja ma również wysokie, progresywne, indywidualne podatki dochodowe, które dotyczą zarówno dochodu z dywidend, jak i zysków kapitałowych.

 

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

pap/interia

Polub Plportal.pl:

Reklama