Europejscy Romowie

Reklama

ndz., 09/27/2020 - 11:30 -- MagdalenaL

Jak wynika z najnowszego raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), europejskich Romów często nie stać na zdrową dietę ani na ogrzewanie, a ich długość życia jest o dziesięć lat krótsza niż innych Europejczyków.

Choć mieszkają w jednych z najbogatszych krajów świata, jednej czwartej Romów w Europie Zachodniej nie stać prawie na nic, a jedna piąta ich dzieci idzie spać głodna. Ponadto, powszechna dyskryminacja i przedwczesne kończenie nauki zmniejszają ich perspektywy zatrudnienia, zwłaszcza kobiet i młodych ludzi, skazując ichtym samym na wielką biedę.

„Co czwarte romskie dziecko mieszka w gospodarstwie domowym, którego nie stać na podstawowe rzeczy lub w którym trudno jest opłacić czynsz. Wiele cierpi głód.

Z takim niedoboremboryka się tylko 6,5% wszystkich innych dzieci w Unii Europejskiej.

W Szwecji, głód dotyka co piąte romskie gospodarstwo domowe, a w większości innych krajów objętych badaniem, odsetek ten wynosi od 10 do 15%.

„Oczekiwana długość życia Romów jest o dziesięć lat krótsza niż populacji ogólnej”.

Szokujące dane

„Ten raport ujawnia szokujące trudności, z jakimi boryka się zbyt wielu Romów i romskich koczowników w dzisiejszej Europie”, powiedział w swoim oświadczeniu dyrektor agencji Michael O'Flaherty, wzywając rządy do przerwania błędnego koła ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Badanie FRA opiera się na wywiadach z ponad 4500 Romówz Belgii, Francji, Irlandii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Przeprowadzano je od grudnia 2018 r. do lipca 2019 r.

Dzieci romskie często spotykają się z wrogością.

Prawie jedna trzecia rodziców stwierdziła w wywiadzie, że ​​ich dzieci były molestowane w szkole z powodu swojego pochodzenia. Dwie trzecie młodych Romów i romskich koczowników ukończyło jedynie szkołę średnią I stopnia.

Z innych badań przeprowadzonych przez FRA wynika, że ​​prawie połowa obywateli Unii Europejskiej (45%) nie byłaby zadowolona, ​​gdyby ich sąsiadami byli Romowie lub romscy koczownicy.

Pozwólmy Romom żyć własnym życiem

FRA wezwała państwa członkowskie do umożliwienia Romom iromskim koczownikom stylu życia, do którego przywykli, zapewniając im wystarczającą liczbę miejsc, w których mogliby przebywać w przyzwoitych warunkach.

Powinni otrzymać ochronę socjalną, aby poprawić swój stan zdrowia, zmniejszyć ubóstwo i wyeliminować głód, zwłaszcza wśród dzieci.

Należy im również pomóc w znalezieniu zatrudnienia, zwłaszcza kobietom i młodzieży, a także ułatwić im chodzenie do szkoły, zapewniając asystentów dydaktycznych i możliwość nauki zdalnej.

Analizowany raport opiera się na poprzednim badaniu (z 2016 r.) przeprowadzonym w dziewięciu innych krajach UE, w których zamieszkuje 80% populacji romskiej (Bułgaria, Czechy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Węgry, Portugalia, Rumunia i Słowacja).

Okazuje się, że co czwarty Rom mieszka w gospodarstwie domowym, w którym przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca był głodny.

6 października Komisja Europejska ogłosi nową strategię na rzecz równości Romów.

 

Autor: 
Tłum. Emila Liberda
Źródło: 

Agencija

Polub Plportal.pl:

Reklama