Polacy chcieliby ograniczenia 500 plus w zamian za niższe podatki

Reklama

sob., 07/11/2020 - 11:54 -- zzz

Ponad połowa Polaków zgodziłaby się na ograniczenie programów socjalnych, takich jak 500 plus, 300 plus i 13. emerytura, w zamian za obniżenie lub całkowitą likwidację niektórych podatków. To wniosek z badania IBRiS na zlecenie Business Insider Polska.

Na tak postawione pytanie 39,2 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie się zgadzam", a kolejne 18,4 proc. "raczej się zgadzam". Przeciw takiemu rozwiązaniu jest niespełna 31 proc. ankietowanych. Zdania nie ma 11,6 proc. badanych.

Odpowiedzi ankietowanych na pytanie o ograniczenie programów socjalnych w zamian za niższe podatki lub rezygnację z części z nich

Foto: Business Insider PolskaOdpowiedzi ankietowanych na pytanie o ograniczenie programów socjalnych w zamian za niższe podatki lub rezygnację z części z nich

Nieznacznie wyższe poparcie dla takiego stwierdzenia jest wśród kobiet (łącznie 63 proc. odpowiedzi twierdzących) niż u mężczyzn (53 proc.).

W grupie pobierających świadczenie 500 plus na jedno dziecko odpowiedzi "za" ("zdecydowanie się zgadzam" i "raczej się zgadzam") stanowią łącznie 52 proc. wobec 43 proc. "przeciw" ("raczej się nie zgadzam" i "zdecydowanie się nie zgadzam"). Wśród otrzymujących 500 plus na dwoje i więcej dzieci odpowiedzi "za" stanowią 42 proc. wobec 39 proc. "przeciw". Osoby, które nie są beneficjentami 500 plus łącznie w 61 proc. odpowiedziały "za", a w 27 proc. "przeciw" takiemu rozwiązaniu.

Największa różnica w proporcji głosów "za" w stosunku do "przeciw" była w grupie osób deklarujących dochód netto powyżej 5 000 zł i więcej. W niej 80 proc. odpowiedziało "zdecydowanie się zgadzam" lub "raczej się nie zgadzam" wobec 16 proc. odpowiedzi przeciwnych. W grupach o dochodzie do 999 zł netto miesięcznie i od 4000 do 4999 zł 63 proc. opowiedziało się za, a przeciw - odpowiednio - 31 i 36 proc.

Wśród zarabiających od 2000 do 2999 odpowiedzi "za" stanowiły łącznie 48 proc., a "przeciw" 41 proc. W grupie od 3000 do 3999 zł miesięcznie netto dochodu odpowiedzi "za" wyniosły łącznie 53 proc., a "przeciw" 35 proc.

 

Badanie na zlecenie Business Insider Polska przeprowadził Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRIS 9 lipca 2020 r. na reprezentatywnej próbie 1100 osób. Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Autor: 
ZZZ
Źródło: 

businessinsider.com.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama