Fala upadłości polskich firm

Reklama

czw., 07/09/2020 - 22:15 -- moderator3

Na rynku widać spowolnienie. Spadek dochodów to około 5-50% w czasie pandemii w porównaniu z poprzednim rokiem.

Raport Coface pokazuje obecnie brak wzrostu ilości restrukturyzacji i upadłości firm. Jest to efektem programów pomocowych Tarczy Antykryzysowych oraz zablokowaniem pracy sądów w ostatnich miesiącach. Wiele firm czekało na nowe rozwiązania, szczególnie uproszczony model restrukturyzacji i upadłości wprowadzony dopiero przez Tarczę 4.0. Badania wskazują jednak, że fala upadłości będzie widać w drugiej połowie 2020 roku i na początku 2021 roku.

Pierwsza połowa 2020 roku to 452 postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, co wobec roku 2019 oznacza spadek o 3%. Większość to postępowania upadłościowe (57%) i przyśpieszone postępowanie układowe (62% restrukturyzacji). Widać duże zróżnicowanie w różnych branżach, największy spadek odnotowano w produkcji, spadła ilość postępowań w handlu i transporcie. Duży spadek dotyczy usług, które w większości musiały zamknąć swoją działalność o dochody spadły do zera. Te firmy czekają na odbudowę popytu po lockdown. Efekty będą widoczne później. Znaczny wzrost dotyczy rolnictwa, ale jest to spowodowane wprowadzeniem upadłości jako sposobu zamknięcia firmy. Duży spadek upadłości dotyczy branży budowlanej (spadek o 11,3%).

 

Trudna sytuacja panuje w handlu. Spadek sprzedaży detalicznej w kwietniu to 20%. Jest to efektem ograniczeń dostępu do sklepów. Sprzedaż w maju było niższa o 8% wobec roku 2019. Branża odbudowuje się i czeka na powrót klientów. Wiele osób niechętnie podchodzi do tradycyjnego handlu. Klienci często wybierają handel online, uważają, że jest bezpieczniejszy i wygodny. Wiele osób w okresie pandemii nie ograniczyło wydatków online, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki firm e-commerce i dystrybucji czy logistyki. Najtrudniejsza sytuacja panuje w firmach z tradycyjnym handlem, odnotowały znaczny spadek sprzedaży i klientów. Wiele firm zamknęło swoją działalność na kilka tygodni. Te firmy mają problemy z płynnością i wypłacalnością. Trudna sytuacja dotyczy firm handlujących za granicą. Zamknięcie granic negatywnie wpłynęło na ich działalność. Dla handlu najważniejsze jest obecnie jak ułoży się popyt w najbliższych miesiącach.

 

Duży wzrost upadłości odnotowano w sektorze produkcji. Trudności w dostawach oraz dbałość o pracowników nie pozwalała na prowadzenie działalności wielu firm. Wiele firm ograniczyło swoją produkcję. Największy spadek dotyczy branży restauracyjnej oraz zakwaterowania i transportu osób, biur podróży. Te sektory mają duże problemy i długo będą się odbudowywać po lockdownie. Lepsze wyniki ma transport produktów, odnotował duży wzrost oraz logistyka i dystrybucja, Handel online rozwinął się o 20-35% wobec poprzedniego okresu. Niski wzrost postępowań upadłościowych dotyczy budownictwa. Wiele inwestycji zostało utrzymanych. W najbliższym czasie jednak może pojawić się spadek popytu od osób prywatnych. Niechęć do nowych działań oraz niepewność wobec sytuacji finansowej i perspektyw może zniechęcić do inwestowania w nieruchomości.

Postępowania likwidacyjne i upadłościowe dotyczą głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęściej zamykane były firmy o dochodach rocznych od 5-50 mln pln (49%) oraz firmy z dochodem do 5 mln pln (35%). Tylko 16% zamkniętych firm to firmy duże o dochodach ponad 50 mln pln rocznie. Często były to firmy istniejące do 10 lat (40%) oraz działające od 10 do 30 lat (54%). Firmy starsze to tylko 10%. Dane te wskazują na tendencje na rynku, ale będą weryfikowane przez wyniki następnych okresów drugą połowę 2020 roku i początek 2021 roku. Dopiero wtedy można zobaczyć pełniejszy obraz sytuacji. Zmiany te zależą od zachowania konsumentów i przedsiębiorców oraz od warunków gospodarowania na rynku międzynarodowym. Zmiany w następnych okresach mogą być znaczne i źle wpłynąć na kondycję rynków i gospodarki w długim okresie. Odbudowa gospodarki po COVID-19 potrwa wiele miesięcy i lat. Obecne problemy firm mogą się jeszcze powtórzyć na jesieni. Wtedy okres odbudowy będzie jeszcze trudniejszy i dłuższy.

Autor: 
Dorota Smoleńska
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama