Uczniowie bez maseczek ani utrzymywania bezpiecznej odległości na lekcjach w Katalonii w przyszłym r

Reklama

ndz., 07/05/2020 - 12:28 -- moderator3

Generalitat zatrudni ponad 5 000 wykwalifikowanych pracowników na przyszły rok szkolny oraz pozostawi każdej szkole podejmowanie decyzji w sprawie reżimu sanitarnego.

W grupie, w której stale koegzystujemy nie jest potrzebne używanie maseczki, czy utrzymywanie dystansu. W taki sposób Generalitat stara się, aby uczniowie wrócili na lekcje w przyszłym roku szkolnym, który zaczyna się 14 września. Do pracy w oświacie planuje zatrudnić minimum 5 000 osób, nie tylko nauczycieli, ale także pracowników administracji, nauczycieli edukacji specjalnej, czy też pomoc dla pedagogów.

 

Do rozwiązania pozostaje kwestia powiększenia przestrzeni szkół tak, aby poszczególne grupy nie miały ze sobą zbytniego kontaktu. Generalitat planuje wydać 370 milionów euro. Większość z tych pieniędzy przeznaczona będzie na zatrudnienie personelu, a także na plan wirtualnej edukacji, który będzie lepszy niż na początku. Celem jest możliwość reagowania na „ewentualną kwarantannę”, która według doradcy ds.edukacji Josepa Bargalló będzie „sporadyczna i miejscowa” oraz „z perspektywą na przyszłość”. Zaplanowano również walkę z segregacją szkolną.

 

Doradca ds. zdrowia Alba Vergés uważa, że dzięki tym działaniom nie będzie potrzebne zachowanie dystansu lub używanie maseczek, gdyż „mówimy o grupach, w których stale koegzystujemy. Ułatwią one wykrycie, jeśli pojawi się jakiś przypadek”. Jeżeli dojdzie do zakażenia, można odizolować daną grupę bez zamykania placówki oraz pozwolić na jej dalsze działanie. W ten sposób zapobiegnie się masowym zachorowaniom i stworzy się „organizację pozwalającą na przerwanie łańcucha zakażeń”.

 

Według doradcy, po ogłoszeniu tych wytycznych, każda placówka ma 20 dni na przygotowanie własnego planu organizacji, modyfikując wskaźniki. Bergalló podkreśla, że rozpoczną się negocjacje ze związkami zawodowymi, aby zatrudnić więcej pracowników w przedszkolach, podstawówkach i liceach. Budżety już zakładały zatrudnienie 700 nauczycieli do września.

Autor: 
Germán González tłum. Anna Roman
Źródło: 

El Mundo

Polub Plportal.pl:

Reklama