Powódź na Ukrainie. Unia Europejska zaczęła udzielać pomocy

Reklama

sob., 07/04/2020 - 21:36 -- moderator3

Szwecja jako pierwsza spośród krajów UE zgodziła się wysłać sprzęt i ekspertów do dotkniętych powodzią regionów Ukrainy.

Szwecja była pierwszym krajem Unii Europejskiej, który odpowiedział na prośbę Ukrainy o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Jest gotowa pomóc w walce z konsekwencjami katastrofalnych powodzi w zachodniej Ukrainie.  Zostało to ogłoszone 27 czerwca przez służby prasowe Komisji Europejskiej.

 Władze szwedzkie zaproponowały przekazanie na Ukrainę 1,2 km barier ochronnych, 250 węży, a także wysłanie ekspertów technicznych.

 „Szczerze dziękuję Szwecji za natychmiastową reakcję. Jesteśmy gotowi udzielić dalszej pomocy i okazać solidarność wszystkim w dotkniętych obszarach oraz tym, którzy udzielają pierwszej pomocy w terenie”, powiedział komisarz ds. Pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic.

 Jak podała służba prasowa, Komisja Europejska zapewnia Ukrainie badanie kartograficzne dotkniętych obszarów za pośrednictwem unijnego systemu satelitarnego Copernicus.

24-godzinne centrum koordynacji reagowania kryzysowego w Unii Europejskiej jest w stałym kontakcie z władzami Ukrainy w celu ścisłego monitorowania sytuacji i przesyłania dalszej pomocy, zapewniła Komisja Europejska.

 Powodzie w Iwano-Frankowsku, Czerniowcach, Lwowie i Tarnopolu spowodowały obfite opady w dniach 22-24 czerwca.

W dniu 27 czerwca wieczorem 3802 domy pozostały zalane, 203 km dróg zostało zniszczonych, 619 km dróg i 259 mostów zostało uszkodzonych, podała Państwowa Służba Ratunkowa.

Premier Ukrainy Denis Shmygal powiedział, że obecna powódź w regionach zachodnich przekracza skalę powodzi w 2008 r.

25 czerwca Gabinet Ministrów przeznaczył 672 miliony hrywien na eliminację konsekwencji sytuacji nadzwyczajnej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zwróciło się o pomoc do państw partnerskich i organizacji międzynarodowych w związku z klęską żywiołową.

Stany Zjednoczone Ameryki przeznaczyły 100 tysięcy dolarów na walkę z powodzią, pomoc udzielili Izrael i Mołdawia.

 

Autor: 
Kateryna Tesliuk
Polub Plportal.pl:

Reklama