Od lipca ruszają w teren kontrole w obrocie i handlu

Reklama

czw., 07/02/2020 - 05:19 -- zzz

Od tego roku nadzorem nad jakością artykułów rolno-spożywczych zajmie się jedna inspekcja – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która przejęła zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych. - IJHARS.

Od 1 lipca 2020 r. za kontrole żywności w sklepach odpowiada Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która przejmuje część obowiązków Inspekcji Handlowej.

 "Powierzenie jednemu organowi - IJHARS - kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych umożliwi szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w rezultacie przyczyni się do efektywniejszego eliminowania produktów niespełniających wskazanych na etykietach wymagań oraz o parametrach jakościowych niezgodnych z przepisami prawa" - czytamy na stronie resortu rolnictwa.

IJHARS przeprowadzać będzie kontrolę jakości handlowej produktów rolno-spożywczych u producenta czy na giełdach żywności prowadzących sprzedaż hurtową, nadzorować jakość handlową w obrocie detalicznym np. w sklepach i na bazarach, oraz kontrolować żywność w placówkach gastronomicznych - np. w restauracjach i działalność cateringową.

Jak wskazuje ministerstwo, rozwiązanie to jest korzystne dla konsumentów, bo przyczyni się do lepszego nadzoru nad jakością żywności oraz skuteczniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu nią, np. fałszowania żywności.

Od 1 lipca Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykonujące zadania należące do zadań przejętych przez Inspekcję wejdą w struktury Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Postępowania niezakończone decyzją ostateczną, prowadzone przez organy Inspekcji Handlowej, w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Inspekcję, prowadzą, z dniem wejścia w życie ustawy, organy Inspekcji, stosownie do swojej właściwości, a wydane przez organy Inspekcji Handlowej zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Inspekcję zachowują ważność na okres, na który zostały wydane albo wystawione - poinformował resort.

Wierzytelności i zobowiązania wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie spraw związanych z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, stają się, z mocy prawa, wierzytelnościami i zobowiązaniami wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Szef resortu rolnictwa stwierdził, że nowe przepisy wzmacniają funkcje kontrolne dotyczące jakości żywności. Jak mówił, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie kontrolowała jakość żywności zarówno u producentów, na rynkach hurtowych i w hurtowniach, jak również w sprzedaży - w sklepach, na bazarach, w restauracjach i w cateringu. - W jednej instytucji zamykamy kontrole całego łańcucha od pola do stołu - zaznaczył.

Minister Ardanowski dodał, że instytucji przekazano laboratoria podlegające Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by "szybciej dokonywać analiz niezbędnych w procesie kontroli". Wyjaśnił, że instytucja ma eliminować nieuczciwość z rynku. - Wyeliminować tych producentów, pośredników, którzy fałszują polską żywność - podkreślił. Szef resortu tłumaczył, że chodzi o tego typu sytuacje, jak wprowadzanie produktów niespełniających wskazanych na etykietach wymagań czy przepakowywanie produktów importowanych w polskie opakowania. - My nie mamy się czego wstydzić, mamy znakomite produkty - wskazywał.

Przedwczoraj UOKiK poinformował, że co dziesiąta partia warzyw i owoców w sklepach miała błędną informację o kraju pochodzenia lub nie miała jej wcale. Kontrole przeprowadzono w blisko 400 sklepach. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zapowiedział, że wyniki kontroli będą analizowane pod kątem naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Dodał, że jeśli będą podstawy do postawienia zarzutów, będzie wszczynał postępowania przeciwko tym przedsiębiorstwom, które wprowadzają konsumentów w błąd.

 

Autor: 
ZZZ
Źródło: 

pap/interia

Polub Plportal.pl:

Reklama