Idą wybory korespondencyjne. 10 tys. zł kary za brak skrzynki pocztowej przed domem

Reklama

czw., 04/09/2020 - 06:30 -- zzz

Nawet 10 tysięcy złotych możemy zapłacić za brak oddawczej skrzynki pocztowej. Swoim mieszkańcom, ze względu na zły stan skrzynek bądź ich brak, przypominają samorządy. Co zrobić, żeby nie zapłacić?

Kara za brak skrzynki pocztowej

Dla młodszego pokolenia poczta wydaje się być czymś coraz bardziej archaicznym. Ciężko znaleźć kogoś, kto do bliskich zamiast maila, czy wiadomości na Facebooku, pisze listy bądź wysyła pocztówki. Nawet rachunki coraz częściej płacimy poprzez faktury elektroniczne, a nie te papierowe.

Rosnąca elektronizacja wszelkiej korespondencji sprawia, że i skrzynki pocztowe są coraz rzadziej używane, dla niektórych może i zbędne. Tak jednak nie jest, a przypomnieć o tym postanowił Urząd Miasta w Kaliszu, który poinformował, że za brak skrzynki pocztowej przy swojej posesji możemy zapłacić nawet.... 10 tysięcy złotych. Choć wydaje się to nieco absurdalne, bo przecież skrzynka pocztowa nie wydaje się być aż tak ważna, to faktycznie, polskie prawo reguluje tę kwestię.

Skrzynka pocztowa obowiązkowa

Obowiązek posiadania skrzynki na listy nakłada na nas ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Konkretnie chodzi o artykuł 127. Mówi on o karze pieniężnej, jaka czeka osoby, które nie realizują obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej bądź umieszczają taką, która nie spełnia wymogów. Wysokość kary waha się od 50 złotych do 10 tysięcy. To, ile zapłacimy zależy od szkodliwości czynu oraz prezesa UKE, który "może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek".

Co zatem trzeba zrobić, aby nie dostać kary za brak skrzynki pocztowej?

Po pierwsze - zrealizować swój obowiązek:

  1. w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
  2. w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres

Po drugie, umieścić skrzynkę pocztową spełniającą wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Najważniejsze wymogi dot. skrzynek na listy:

  • skrzynka pocztowa powinna zapewniać ochronę przesyłek listowych przed kradzieżą, złymi warunkami atmosferycznymi, a także zabezpieczać poufność
  • elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych muszą być pozbawione ostrych krawędzi
  • wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm
  • pojemność skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm
  • konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przesyłki listowe przed wyjęciem ich przez ten otwór

Dodatkowo skrzynkę:

  • oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości
  • instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki
  • umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych
Autor: 
zzz
Źródło: 

dziennikzachodni

Polub Plportal.pl:

Reklama