PIS ZAFUNDOWAŁ POLAKOM 5% INFLACJI - UKRYTY PODATEK DLA NIEŚWIADOMYCH OBYWATELI

Reklama

wt., 02/11/2020 - 07:23 -- zzz

Credit Agricole podniósł prognozę średniorocznej inflacji CPI w Polsce w 2020 r. do 3,2 proc. z 2,9 proc. - wynika z poniedziałkowego raportu banku. Ekonomiści oczekują, że w styczniu wzrost cen sięgnie 4,3 proc. Wzrost PKB z kolei ma spaść z 4 proc. w 2019 r. do 2,7 proc. w tym roku.

Milton Friedman powiedział, że inflacja jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy. Rząd PIS nieugięcie stoi na stanowisku, że szybki wzrost inflacji w Polsce nie jest powodem do zmartwień. To nic innego jak zaklinanie rzeczywistości. Dodruk pieniędzy to zwykłe oszustwo, które powinno być tak samo karane, jak produkcja fałszywych pieniędzy. Jeśli obywatel wydrukuje fałszywy banknot i puści go w obieg, grozi mu za to 25 lat pozbawienia wolności, tymczasem rząd oszukuje Polaków na potęgę dodrukowując puste pieniądze.

Jeśli ktoś ma oszczędności w wysokości 1 miliona złotych, po roku straci około 5% - czyli 50 000 złotych. Na tyle rząd oszuka oszczędnego Polaka, kradnąc mu pieniądze.

"Zrewidowaliśmy naszą prognozę inflacji w 2020 r. Niższa aktywność gospodarcza w Chinach oddziałuje w kierunku spadku cen ropy na światowym rynku, które w krótkim okresie będą kształtowały się wyraźnie poniżej naszych wcześniejszych założeń. Będzie to czynnik ograniczający tempo wzrostu cen paliw i inflacji ogółem w najbliższych miesiącach" - napisano w raporcie.

Ile może wynieść inflacja w styczniu 2020 r.? Prognoza Credit Agricole

"Prognozujemy, że inflacja wyniesie średniorocznie 3,2 proc. w 2020 r. W 2021 r. z uwagi na efekty wysokiej bazy oraz wejście w życie rządowych rekompensat za podwyżki cen prądu oczekujemy, że inflacja obniży się do 1,6 proc." - dodano. W samym styczniu tego roku ma wynieść za to 4,3 proc.

Prognozy najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w Polsce wg. Credit Agricole

Foto: Credit AgricolePrognozy najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w Polsce wg. Credit Agricole

Credit Agricole zrewidował również w górę ścieżkę cen żywności:

Obecnie uważamy, że dynamika cen w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe w 2020 r. nie zmieni się w porównaniu do 2019 r. i wyniesie 4,9 proc. rdr, z kolei w 2021 r. obniży się ona do 0,7 proc. rdr

Autorzy raportu wskazali, że wyższa ścieżka cen żywności wynika z silniejszego od wcześniejszych prognoz wzrostu cen mięsa wieprzowego ze względu na ASF w Chinach i planowanego wprowadzenia w kwietniu tzw. opłaty cukrowej, która doprowadzi do znaczącego wzrostu cen napojów słodzonych.

"Niemniej podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą inflacja cen żywności w I kw. br. osiągnie swoje maksimum lokalne i w kolejnych kwartałach będzie kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym osiągając minimum lokalne w II kw. 2021 r. na poziomie ok. 0,2 proc. rdr" - napisano.

Ekonomiści zaznaczają jednak, że istotnym czynnikiem ryzyka dla powyższej prognozy cen żywności są warunki agrometeorologiczne.

PKB będzie zwalniał szybciej, niż wcześniej zakładano

Co więcej, rosnącej inflacji będzie według banku towarzyszył spadający wzrost PKB:

Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2020 r. wyniesie 2,7 proc. rdr (3,0 proc. przed rewizją), a w 2021 r. będzie równe 3,3 proc. (bez zmian w porównaniu do poprzedniej prognozy). Rewizja w dół prognozowanego przez nas tempa wzrostu gospodarczego w br. jest podyktowana głównie dwoma czynnikami – wyraźnym zaskoczeniem w zakresie tempa i struktury wzrostu gospodarczego w IV kw. ub. r. oraz wybuchem epidemii koronawirusa w Chinach.

Zdaniem ekonomistów francuskiego banku dne o PKB za 2019 r. wskazały na silniejszy od ich wcześniejszych oczekiwań spadek dynamiki spożycia prywatnego w IV kw. Oczekują oni, że spowolnienie konsumpcji będzie kontynuowane w 2020 r. ze względu na:

  • rosnącą skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania (w następstwie wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy),
  • uruchomienie PPK (oddziałujące w kierunku spadku dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych),
  • oczekiwany silny wzrost inflacji,
  • wygasanie korzystnego wpływu wypłat transferów socjalnych oraz nieznaczny spadek zatrudnienia (efekt silnego wzrostu płacy minimalnej i spowolnienia popytu).

W ich ocenie czynnikiem dynamizującym wzrost spożycia prywatnego będzie natomiast podwyższenie płacy minimalnej.

"Najnowsze informacje prasowe sygnalizują jednak, że wynagrodzenia najgorzej zarabiających osób mogą wzrosnąć w mniejszym stopniu niż wynikałoby to bezpośrednio z ustawowej podwyżki. Niektórzy przedsiębiorcy chcąc ograniczyć wyraźny wzrost kosztów pracy włączają dotychczasowe płacowe świadczenia pracownicze (np. dodatki funkcyjne) do wynagrodzenia zasadniczego – spełniając tym samym nowe regulacje w zakresie płacy minimalnej – przez co rzeczywisty dochód pracowników nie zmienia się istotnie. Biorąc pod uwagę przedstawione tendencje prognozujemy, że spożycie prywatne zwiększy się o 3,2 proc. rdr w 2020 r. wobec wzrostu o 3,9 proc. w 2019 r." - czytamy w raporcie.

 

Wzrost PKB Polski w najbliższych kwartałach według ekonomistów Credit Agricole

Foto: Credit AgricoleWzrost PKB Polski w najbliższych kwartałach według ekonomistów Credit Agricole

 

Autor: 
. Damian Szymański
Źródło: 

businessinsider.com.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama