ZAMACH PIS-U NA WOLNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POWSTAŁ KOLEJNY SYSTEM DO INWIGILACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Reklama

wt., 11/19/2019 - 16:04 -- zzz

PIS utworzył kolejny rejestr do inwigilacji przedsiębiorców. Pod pozorem walki z terroryzmem i zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy utworzono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 

 

Wszystkie polskie spółki handlowe mają obowiązek zgłosić do 13 kwietnia 2020 roku informacje o swoich tzw. beneficjentach rzeczywistych. Nowo powstające spółki mają na to 7 dni od zarejestrowania w KRS. Kary za spóźnienie sięgną miliona złotych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest internetowym systemem, w którym można sprawdzić, kto w danej spółce jest osobą decyzyjną. Jest to narzędzie, które od 13 października obowiązuje w polskim porządku prawnym, ma ono z założenia przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ale w rzeczywistości jest kolejnym narzędziem do inwigilacji przedsiębiorców. 

Zgodnie z prawem wszystkie polskie spółki handlowe muszą tu zgłosić informacje o swoich tzw. beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach, które rzeczywiście sprawują kontrolę nad firmami. Docelowo znajdą się tu dane 450 tys. spółek.

Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce. Dotyczy to spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z o.o. i spółek akcyjnych, chyba że są to spółki giełdowe. 

Rejestr został zrobiony po to, żeby w cieniu rozwiązań korporacyjnych nie mogły ukrywać się osoby fizyczne, czyli żeby było wiadomo po sprawdzeniu w takim rejestrze, kto jest w danej spółce decydentem, kto podejmuje kluczowe decyzje, kto ma wpływ na funkcjonowanie tej spółki.

Dodatkowo w CRBR będą gromadzone też dane osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

Podmioty, które zostały zarejestrowane przed dniem 13 października 2019 roku, mają czas na wpis do 13 kwietnia przyszłego roku. Natomiast nowo powstające spółki mają obowiązek zrobić takie zgłoszenie w terminie 7 dni od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Również zmiany danych spółek będą musiały być uwidaczniane w CRBR i na to też jest 7-dniowy termin.

Firmie, która nie wpisała się do rejestru na czas, grozi kara do 1 mln zł. 

 

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama