Program zielonej Unii

Reklama

pon., 09/16/2019 - 10:31 -- koscielniakk

Program zielonej gospodarki (green economy) powstał w 2008 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Zielona gospodarka jest działalnością ekonomiczną ukierunkowaną na poprawę jakości życia człowieka i ograniczenie zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Celem programu zielonej gospodarki jest wzrost zatrudnienia i dochodu poprzez inwestycje publiczne i prywatne ukierunkowane na ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej i efektywności wykorzystania zasobów. Ważne jest zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Program ten wynika z istniejących zagrożeń m. in. ocieplania klimatu oraz z ograniczonej ilości zasobów i perspektywie wzrostu cen.

W efekcie kraje UE mają na celu wprowadzić zieloną gospodarkę poprzez lepsze gospodarowanie zasobami i efektywną politykę zarządzania wodą i odpadami. Poprzez różnorodne instrumenty gospodarcze i innowacyjne projekty kraje UE mają wprowadzić zasady ochrony środowiska. Ważne jest wprowadzenie polityki efektywnej konsumpcji i produkcji.

Poprzez zachęty finansowe i dofinansowania można znacznie wpłynąć na wiele firm, aby wprowadziły zasady ochrony środowiska. Ważnym instrumentem jest system kar i opłat za zagrożenia dla środowiska. Równocześnie trzeba zadbać o rynek informacji dotyczącej ekologii i zagrożenia dla środowiska. Wszystkie projekty powinny być oceniane pod względem zagrożeń dla środowiska.

Ważnym projektem jest eko-innowacje oraz budowa eko-przedsiębiorstw. Celem tych projektów jest budowa nowego sposobu zarządzania zasobami, wodą i ich efektywnego wykorzystania. Wprowadzane mają być zielone technologie oraz ekologiczny transport.

W efekcie do roku 2020 Europa ma wejść na drogę inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Projekt ten jest wprowadzany na następne lata 2021- 2027. W tym okresie UE ma przeznaczyć dla Polski 64,4 mld euro na politykę spójności, czyli na innowacje, technologie cyfrowe, modernizację przemysłu i wsparcie małych przedsiębiorstw we wszystkich regionach kraju. Celem dla całej UE jest zbudowanie przyjaznego środowiska dla biznesu i wzrostu gospodarczego przy zachowaniu zasad ochrony środowiska i efektywnego zarządzania.

Autor: 
Dorota Smoleńska
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama