USA I ŻYDZI CHCĄ OKRAŚĆ NARÓD POLSKI

Reklama

śr., 05/15/2019 - 21:39 -- zzz

"Przeważająca większość roszczeń obywateli amerykańskich z okresu Holokaustu nie była objęta porozumieniem odszkodowawczym z 1960 roku. W lipcu 1960 Stany Zjednoczone podpisały umowę z Polską, na mocy której rząd polski przejął odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań dla obywateli amerykańskich, którzy byli obywatelami amerykańskimi w czasie, gdy ich majątek w Polsce był upaństwowiony przez ówczesny rząd komunistyczny."

"Obywatele polscy, których majątek został zajęty w czasach Holocaustu, a którzy później wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i stali się obywatelami amerykańskimi lub których potomkowie stali się obywatelami amerykańskimi, nie są objęci umową z 1960 roku."

 

Tymczasem treść układu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego roszczeń obywateli amerykańskich z 16 lipca 1960 r., twierdzi co następuje:

 

595839336151774542523878_glaVQ3tFLiyi4lXTrQHZlyUc4kGH1omY.jpg

 

595839336151774643686378_8Xz0mEGsgeVt8jhoBuiW1oMAzUkZzhXm.jpg

Przypomnijmy:

Projekt Kukiz'15 dotyczący ochrony własności RP przed roszczeniami wysuwanymi m.in. w związku z amerykańską ustawą 447 został zdjęty z porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu. Obrady zostały skrócone do dwóch dni - poinformowała wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

"Projekt ustawy anty-447"

Jak informował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15), "projekt ustawy anty-447 zakłada zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu".

Z kolei wiceszef klubu Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski podkreślił, że projekt zawiera trzy elementy: zakaz jakiegokolwiek dochodzenia roszczeń do mienia bezspadkowego w Polsce; kwestię informowania przez rząd polskiej opinii publicznej na temat osób fizycznych i prawnych, które z takimi roszczeniami do strony polskiej występują oraz kwestię surowego karania za złamanie zakazu dochodzenia roszczeń do mienia bez spadkowego.

Bezpodstawne roszczenia na podstawie "dziedzictwa rasy"

Zdaniem organizacji żydowskich mienie bezspadkowe powinno podlegać procesom restytucyjnym, a beneficjentem winny być organizację reprezentujące daną grupę ludzi (np. WJRO - w przypadku pożydowskiego mienia bezspadkowego).

Żądanie bezpodstawnych roszczeń polega na tym, że jakaś organizacja żydowska, która reprezentuje jakieś ofiary holokaustu, ma roszczenia wobec jakichś nieruchomości, tylko na podstawie tego, że jacyś członkowie tej organizacji twierdzą, że ich jacyś dziadkowie kiedyś tam mieszkali i chcą teraz odzyskać tę nieruchomość. Jest to pogwałcenie polskiego prawa spadkowego, bowiem jeśli nie ma spadkobierców lub zmarły nie sporządził testamentu, majątek przechodzi na własność skarbu państwa. Egzekucja takich roszczeń stawiłaby Żydów ponad prawem i można by to porównać do absurdalnego przykładu, że co Żyd dotnie, staje się żydowskie na zawsze i żadne prawo nie ma znaczenia.

Żydzi taką samą logikę zastosowali w okupowanej Palestynie i na syryjskich Wzgórzach Golan, opierając prawo własności na podstawie zapisów w Starym Testamencie sprzed dwóch tys. lat.

Przypomnijmy: 

Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon uznał zapisy w Biblii, jako żydowskie prawo do ziemi palestyńskiej, także na okupowanym na Zachodnim Brzegu.

"Bóg dał ziemię ludowi Izraela w Genesis, kiedy zawarł przymierze z Abrahamem", powiedział Danon, czytając fragment Biblii
„To jest nasz czyn na naszej ziemi” - powiedział.

„Przez dwa tysiąclecia Żydzi na całym świecie modlili się trzy razy dziennie za nasz długo oczekiwany powrót do domu na Syjon i Jerozolimy".

Autor: 
zzz
Źródło: 

plporatal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama