Dziesięć lat po wielkim trzęsieniu ziemi we wschodniej Japonii

Reklama

ndz., 03/28/2021 - 23:47 -- MagdalenaL

 

Zdjęcie: Sergei Akulich/Pexels 

tytuł oryginalny: Dziesięć lat po wielkim trzęsieniu ziemi we wschodniej Japonii, produkcja rolna i transport morski w Fukushimie znajdują się poniżej poziomu sprzed katastrofy 

11 marca minie 10 rocznica od wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii. Chociaż poczyniono postępy w przywracaniu do użytku gruntów rolnych i portów rybackich na dotkniętych kataklizmem obszarach, produkcja rolna i wielkość połowów oraz transportu w prefekturze Fukushima są nadal poniżej poziomu sprzed trzęsienia ziemi. 

Według danych Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, całkowite szkody spowodowane trzęsieniem ziemi i tsunami, które miały miejsce 10 lat temu, szacuje się na 2,44226 bln jenów. Kwota ta obejmuje straty w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, konkretnie zaś straty gruntów rolnych, obiektów i sprzętu rolniczego oraz portów rybackich i dotyczy trzech prefektur najbardziej dotkniętych katastrofą.  
 
Do stycznia tego roku, 10 lat po katastrofie, grunty rolne zostały w większości zrekultywowane a porty rybackie w dużej mierze odbudowane. W 2018 r., porównaniu z 2010, czyli rokiem poprzedzającym kataklizm, produkcja rolna w prefekturze Iwate była o 19% wyższa, w prefekturze Miyagi o 16%.  W prefekturze Fukushima była ona jednak o 9% niższa. 

W szczególności w miejscowościach znajdujących się w pobliżu elektrowni atomowej Fukushima Daiichi liczba rolników spadła do około 30% w porównaniu do poziomu sprzed trzęsienia ziemi. W sondażu przeprowadzonym na tych terenach, dotyczącym zamiarów i planów rolników, ponad połowa stwierdziła, że nie zamierza wznowić działalności rolniczej lub jest niezdecydowana w tej kwestii.  

W sektorze rybołówstwa roczne rozładunki i transport w głównych portach rybackich w trzech prefekturach dotkniętych klęską żywiołową do stycznia tego roku wyniosły zaledwie 69% poziomu sprzed katastrofy.  

Oprócz strat spowodowanych plotkami i błędnymi informacjami na temat tych terenów, wpływ na tą sytuację miały również słabe połowy w ostatnim czasie. 

W przypadku rybołówstwa przybrzeżnego i akwakultury morskiej u wybrzeży prefektury Fukushima, gdzie prowadzone są działania próbne, ilość wyładunków, transportu i połowów stanowi zaledwie 17% w porównaniu do sprzed katastrofy, mimo że w ubiegłym roku zniesiono wszelkie ograniczenia w żegludze na tym obszarze.  

W sektorze leśnictwa produkcja drewna w trzech najbardziej dotkniętych klęską prefekturach powróciła do poziomu sprzed katastrofy. Jednak na niektórych obszarach, m.in. w prefekturach Fukushima i Miyagi, nadal obowiązują ograniczenia dotyczące dostaw grzybów shiitake i dzikich grzybów. 

Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa planuje kontynuować działania mające na celu obalenie plotek i wspomaganie rozwoju ryów zbytu na tych terenach. Będzie również promować akumulację gruntów przez miejscowych rolników oraz ich zabezpieczanie finansowe. 

Autor: 
Tłumaczyła: Wiktoria Piontek 
Polub Plportal.pl:

Reklama