UE staje przed wyzwaniem związanym z planem przyspieszenia realizacji projektów gazowyc

Reklama

śr., 06/15/2022 - 20:51 -- MagdalenaL

Organizacje pozarządowe twierdzą, że lista priorytetów została opracowana bez uwzględnienia emisji metanu.

 

Unijny plan przyspieszenia finansowania i wydawania pozwoleń dla 30 projektów gazowych spotkał się z prawnym sprzeciwem organizacji pozarządowych, w tym „ClientEarth” i „Friends of the Earth Europe”.

 

Komisja Europejska została poproszona o zweryfikowanie swojego wkładu w projekty infrastrukturalne, takie jak rurociąg EastMed. Ten gazociąg o długości 1180 mil (1900 km) ma połączyć podmorskie pola gazowe w Izraelu i na Cyprze z Włochami.

Zgodnie z wprowadzonym w zeszłym roku nowym sposobem odwoływania się od decyzji Brukseli, organy wykonawcze Unii Europejskiej mają 22 tygodnie na zmianę swojej pierwotnej decyzji lub wykazanie, że nie narusza ona prawa ochrony środowiska.

Jeżeli Komisja nie przedstawi zadowalającego uzasadnienia prawnego, sprawa może zostać skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co potencjalnie wstrzyma realizacje projektów o wartości 13 mld euro (11 mld funtów).

Obie organizacje pozarządowe, wraz z organizacjami „Food & Water Action Europe” i „CEE Bankwatch Network”, twierdzą, że lista priorytetowych projektów została opracowana przez Brukselę bez uwzględnienia emisji metanu. Według ekspertów ten gaz może w ciągu najbliższych 20 lat spowodować globalne ocieplenie ponad 85 razy większe niż spowodowane przez dwutlenek węgla.

Guilhermo Ramo, prawnik z ClientEarth, powiedział: „Ta lista jest niczym przepustka VIP do gazu kopalnego w Europie, podczas gdy powinniśmy rozmawiać o jego wycofaniu. Komisja nie wzięła pod uwagę wpływu emisji metanu pochodzącego z projektów infrastruktury gazowej, mimo że istnieją dowody na to, że są one znaczące. Jest to niezgodne z prawem, ponieważ jest to bezpośrednio sprzeczne z przepisami klimatycznymi Unii Europejskiej i jej zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z porozumienia paryskiego”.

Co dwa lata Komisja Europejska przygotowuje listę priorytetowych projektów z zakresu infrastruktury energetycznej, uznanych z korzystne dla 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z reformą systemu, na liście nie mogą znaleźć się całkowicie nowe projekty gazowe, ale mogą znaleźć się na niej projekty niezbędne do zabezpieczenia dostaw.

W tym roku na liście znalazło się znalazło się 30 projektów gazowych, które obecnie kwalifikują się do usprawnionej oceny oddziaływania na środowisko, przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i finansowania ze środków Unii Europejskiej.

 

Wymienione projekty dotyczą transportu, magazynowania lub importu gazu, w tym rurociągów i terminali LNG, na przykład wart 7 mld euro rurociąg EastMed, rurociąg Melita Transgas, terminal importowy LNG na Cyprze, Baltic Pipe oraz rurociąg Posejdon między Grecją a Włochami.

Międzynarodowa Agencja Energii oraz Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdziły, że nie należy budować nowych projektów wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, ponieważ globalne ocieplenie ma utrzymać się na poziomie 1,5°C powyżej stanu sprzed epoki przemysłowej.

Komisja nie zareagowała natychmiast na prośbę o komentarz.

Autor: 
Autor: Daniel Boffey / Tłumaczenie: Jakub Jarnutowski
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama