Surowe kary za wysyłanie statków za granicę w celu nielegalnych połowów

Reklama

sob., 07/24/2021 - 01:11 -- MagdalenaL

Statki rybackie w Dà Nang. Zdjęcie: VNA/CVN

Biuro rządowe wydało 21 lipca dokument N°198/TB-VPCP przekazujący wytyczne wicepremiera Le Van Thành, szefa Krajowego Komitetu Sterującego ds. nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (IUU).

Wicepremier Le Van Thành zwrócił się do Ministerstwa Policji z prośbą o zbadanie i ścisłe rozprawienie się z organizacjami i osobami, które negocjują i łączą się z jednostkami w celu sprowadzenia wietnamskich statków rybackich i rybaków do nielegalnej eksploatacji produktów wodnych na zagranicznych wodach; aby zapobiec i powstrzymać tę sytuację w nadchodzącym czasie.

W dokumencie wskazano, że krajowy komitet sterujący ds. połowów IUU prowadził ostatnio działania mające na celu usunięcie „żółtej kartki". W rzeczywistości walka z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami w 28 miejscowościach przybrzeżnych w centralnej jurysdykcji przyniosła istotne rezultaty. Nadal jednak istnieją luki i ograniczenia.

Aby osiągnąć cel, jakim jest wyeliminowanie „żółtej kartki" do 2022 roku, wicepremier zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zintensyfikowanie kontroli produktów wodnych importowanych do Wietnamu; koordynację z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i odpowiednimi agencjami w celu zaproponowania rozwiązań współpracy z krajami oraz organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, aby wietnamskie statki rybackie i rybacy mogli legalnie działać poza granicami kraju.

Wicepremier poprosił Ministerstwo Obrony o koordynację z odpowiednimi agencjami w celu znalezienia skutecznych rozwiązań, aby zapobiec nielegalnym połowom na obcych wodach; aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę legalnej działalności połowowej wietnamskim rybakom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazuje kanałami dyplomatycznymi komunikat pokazujący polityczną determinację rządu wietnamskiego, aby zapobiegać połowom IUU; koordynować z krajami postępowanie w sprawach dotyczących wietnamskich statków rybackich i aresztowanych rybaków; protestować przeciwko aktom przemocy wobec wietnamskich rybaków pracujących na morzu, zwłaszcza na obszarach uwikłanych lub tych, których granice są wytyczane przez odpowiednie strony; koordynować z organami krajowymi działania, mające na celu konsolidację rejestrów i dowodów, aby surowo traktować przypadki naruszania przepisów.

Stowarzyszenie Eksporterów i Producentów Produktów Wodnych, Wietnamskie Stowarzyszenie Rybackie, stowarzyszenia rybackie i przedsiębiorstwa zajmujące się produktami wodnymi muszą ściśle przestrzegać przepisów dotyczących połowów IUU, stanowczo odmawiać zakupu, przetwarzania i eksportu produktów rybnych IUU…

Autor: 
VNA/CVN / tłum. Olga Kij
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama