Polityka uczciwej konkurencji w UE

Reklama

wt., 11/12/2019 - 13:15 -- Anonim (niezweryfikowany)

Celem polityki konkurencji w UE jest zapewnienie sprawiedliwych i równych warunków prowadzenia działalności oraz zapewnić przestrzeń dla innowacji oraz ujednoliconych norm dla rozwoju małych firm. KE monitoruje i bada zachowania anty konkurencyjne. Ma na celu zapewnić przedsiębiorstwo w UE równe warunki działania a konsumentom wybór i uczciwe ceny.

Ważnym elementem polityki jest traktowanie dużych firm. Nie mogą one budować warunków, które ograniczałyby współprace dostawców i klientów z konkurencją. UE może nakładać grzywny za tego rodzaju praktyki. Takie praktyki mogą kierować do monopolizacji i wzrostu cen, co ogranicza prawa konsumentów. Sprawy te podlegają Komisji Europejskiej oraz sądom europejskim.

UE jest liderem na rynku międzynarodowym w dziedzinie konkurencji, która ma na celu propagowanie najlepszych praktyk. Jest założycielem Międzynarodowej Sieci Konkurencji oraz współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi przy ocenie naruszeń konkurencji.

Jean-Claude Juncker szef Komisji Europejskiej powiedział, że celem polityki uczciwej konkurencji jest „mobilizowanie narzędzi polityki konkurencji i wiedzy, aby w stosownych przypadkach przyczyniały się one do naszej polityki zatrudnienia i wzrostu, w tym w takich obszarach jak jednolity rynek cyfrowy, polityka energetyczna, usługi finansowe, polityka przemysłowa walka z uchylaniem się od podatków. W tym kontekście ważne będzie dalsze rozwijanie ekonomicznego i prawnego podejścia do oceny kwestii związanych z konkurencją oraz dalszy rozwój monitorowania rynku w celu wsparcia szerszych działań Komisji. Celem jest dążenie do skutecznego egzekwowania reguł konkurencji w dziedzinie ochrony konkurencji i karteli, połączeń i pomocy państwa, utrzymanie instrumentów konkurencji dostosowanych do zmian na rynku, a także promowanie kultury konkurencji w UE i na całym świecie”.

W 2016 roku podjęto prawie 950 decyzji w sprawach nieuczciwej konkurencji Celem tych działań jest budowa równości i jednolitego rynku o większym zasięgu. W ocenie KE jednolity rynek jest sposobem na rozwinięcie potencjału firm i przedsiębiorczości w Europie oraz zbudowanie zachęt dla inwestorów. Ważnym argumentem jest rozwój nowego społeczeństwa z prawem wyboru i decyzji. Zakazane są również wsparcie państwa dla przedsiębiorczości, w tym krajowej. Celem jest zbudowanie kultury konkurencji. Badania wskazują, że polityka uczciwej konkurencji jest zachętą dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw oraz inwestorów. Zagrożeniem stają się duże firmy o dominującej pozycji na runku. Wiele nich chce zachować tą pozycję i wprowadza nie akceptowane prze UE praktyki. Duże firmy jednak są ważnym elementem działania i polityki rynkowej. Często są wzorcami i liderami w swej dziedzinie. Duże środki finansowe pozwalają na budowę projektów o dużym i globalnym zasięgu. W efekcie korzysta konsument.

 

Autor: 
Dorota Smoleńska
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama