Obniżenie wskaźnika urodzeń ze względu na covid19

Reklama

sob., 01/02/2021 - 20:20 -- MagdalenaL

Tytuł oryginalny: Bank Centralny Korei Południowej "Obniżenie wskaźnika urodzeń ze względu na covid19...jeszcze niższy wskaźnik urodzeń oraz starzące się społeczeństwo"

Przez nową chorobę zakaźną covid19, liczba ślubów oraz narodzin dzieci wśród młodych dorosłych zmniejsza się. Przewiduje się, że ta sytuacja może się kontynuować od nowego roku przez kolejne 2 lata. Rząd przewiduje, że całkowity współczynnik urodzeń może być mniejszy od i tak pesymistycznego scenariusza wynoszącego 0.72.

Bank Centralny Korei Południowej 30 grudnia opublikował analizę "Inspekcja warunków zmian w strukturze populacji w po-pandemicznych czasach", w której ciężko jest wykluczyć prawdopodobieństwo zmniejszenia się liczby narodzin dzieci w i tak już pesymistycznym scenariuszu z 2019 roku. Przewidywany w 2019 roku przez Statistics Korea (통계청) wskaźnik urodzeń na 2022 rok wynosi 0.72. Oznacza to, że za 2 lata wskaźnik urodzeń może być niższy niż przewidywany. Całkowity współczynnik dzietności jest to średnia liczba dzieci, które przewiduje się, że kobieta urodzi w czasie lat płodnych.

W analizie przewiduje się, że istniejący już gwałtownie postępujący trend niskiego wskaźnika urodzeń pokryje się z sytuacją covid19 co tym bardziej obniży wskaźnik urodzeń oraz będzie mieć wpływ na starzejące się społeczeństwo.

"Ogólnie rzecz biorąc wielki wpływ na śluby oraz narodziny dzieci podczas koronawirusa miały zatrudnienie i wstrząsy dochodowe ludzi w wieku 20-30 lat" powiedział Kim Min-sik, wicedyrektor z drużyny makro finansów biura badań Banku Centralnego Korei Południowej. Dodał "Konsekwencje Covid19 na stan przyrostu naturalnego, które będą trwać co najmniej 2 lata, zobaczymy od 2021". Przewiduje się, że Korea Południowa przewyższy procent starzejącego się społeczeństwa Japonii (obecnie nr 1 na świecie) wcześniej niż w prognozowanym 2045 roku.

Tym razem nie przewiduje się wyżu demograficznego, który zwykle występuje po katastrofach na wielką skalę. Koronawirus spowodował wśród ludzi ekonomiczne oraz psychologiczne problemy, które miały wpływ na podejmowanie lub opóźnianie decyzji w sprawie brania ślubów oraz starania o dzieci.

Autor: 
Park Hee Chang, Tłum. Stella Mateja
Źródło: 

DongA.com

Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama