Najwyższa liczba chińskich obywateli w Japonii, odkąd ta zaczęła przyjmować uchodźców

Reklama

ndz., 05/02/2021 - 10:59 -- MagdalenaL

Tytuł oryginalny: Liczba chińskich obywateli, którzy znaleźli schronienie w Japonii jest najwyższa od czasu, kiedy kraj ten zaczął przyjmować uchodźców

Wciąż wzrasta krytyka ze strony społeczności międzynarodowej dotycząca łamania praw człowieka przez rząd chiński w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur.

Aby uniknąć prześladowania, które może ich czekać po powrocie do kraju, wielu obywateli chińskich znalazła schronienie jako uchodźcy na terenie Japonii. Tym samym liczba imigrantów chińskich osiągnęła największą liczbę do 1982 roku, kiedy to do Japonii zaczęto przyjmować uchodźców z Chin.

W Japonii, w oparciu o Konwencję o Uchodźcach, jeżeli istnieje obawa, że cudzoziemcy po powrocie do swojego ojczystego kraju byliby prześladowani z powodu swojej rasy, wyznania lub poglądów politycznych, są objęci ochroną jako uchodźcy.

Według danych z Biura ds. Imigracji i Uchodźców, spośród 47 osób, które w zeszłym roku otrzymał w Japonii status uchodźcy aż 11 pochodziło z Chin. Tym samym stanowili prawie jedną czwartą ogółu. Jest to najwyższa liczba od 1982 roku, kiedy Japonia zaczęła przyjmować uchodźców.

Chiny są stale krytykowane przez społeczność międzynarodową za łamanie praw człowieka Ujgurów oraz innych mniejszości etnicznych zamieszkujących Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur. Uważa się, że wzrost liczby obywateli chińskich, których uznano za uchodźców, jest spowodowany właśnie działaniami chińskiego rządu.

Zwrócono także uwagę, że kryteria uznania kogoś za uchodźcę są w Japonii o wiele ostrzejsze niż w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Projekt zmiany ustawy o kontroli imigracji i uznania cudzoziemców jako uchodźców, a także wprowadzenie poprawek w ustawach, tak, aby obejmowały ochroną osoby, które obecnie nie spełniają ścisłych kryteriów, jest przedmiotem debaty na obecnej sesji Zgromadzenia Narodowego.

Autor: 
Tłumaczenie: Wiktoria Piontek
Dział: 
Zagłosowałeś na opcję 'down'.
Polub Plportal.pl:

Reklama