Francji już nie ma? Kraj traci swoją tożsamość! Oto film, który jest tego najlepszym przykładem!

Reklama

ndz., 02/19/2017 - 21:12 -- zzz

Rewolta wyrażająca się od blisko dwóch tygodni w aktach przemocy na tzw. trudnych przedmieściach ukazuje - zdaniem wielu ekspertów i publicystów - nieodwracalny rozłam w społeczeństwie francuskim.

Są to skutki prowadzonej od lat 80. polityki, polegającej na tym, że Francja biczowała się za wszystkie winy popełnione i niepopełnione. A jeśli powtarza się ludziom, że są ofiarami, to ofiary się mszczą. Doprowadziło to do rozwijania się wśród młodzieży muzułmańskiej poczucia, że Francja jest "krajem neokolonialnym". I doprowadziło do tego, że ci młodzi nie czują się Francuzami. Nazywam to głęboką chorobą tożsamości.

 

Podpalenia sklepów, bibliotek, dworców, koktaile mołotowa rzucane w samochody policyjne z okrzykiem Allahu Akbar?.  Absolutna bezradność policji, która boi się patrolować muzułmańskie dzielnice. Czy to już wojna cywilizacji?

Francji już nie ma? Kraj traci swoją tożsamość!

 

Oto krótki materiał VIDEO, który jak na dłoni obrazuje nam, jak wygląda sytuacja w obecnej Francji. Wiele osób posiada francuskie obywatelstwo, ale nie czuje się Francuzami...

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

You Tube

video: 
Zagłosowałeś na opcję 'w górę'.
Polub Plportal.pl:

Reklama