Wyniki fińskiego eksperymentu z dochodem podstawowym są już powszechnie dostępne dla całego świata

Reklama

pon., 09/06/2021 - 10:37 -- MagdalenaL

Fot. Helsinki Times

Oryginalny tytuł: "Wyniki fińskiego eksperymentu z dochodem podstawowym są już powszechnie dostępne dla osób z całego świata"

Niedawno opublikowana książka zawiera sprawozdanie z etapów i wyników wyjątkowego eksperymentu. Oprócz informacji o skutkach dochodu podstawowego eksperyment stanowi też źródło danych przydatnych do planowania przyszłych eksperymentów społecznych.

Wyniki eksperymentu z dochodem podstawowym, przeprowadzonego w Finlandii w latach 2017-2018 są już powszechnie dostępne dla osób z całego świata. Książka Experimenting with Unconditional Basic Income. Lessons from the Finnish BI Experiment 2017-2018 (tłum.: Eksperyment z bezwarunkowym dochodem podstawowym. Wnioski z fińskiego eksperymentu 2017-2018) zdaje sprawozdanie z etapów eksperymentu, od planowania i przeprowadzenia po ocenę i wyniki.

Książka została napisana przez badaczy, którzy uczestniczyli w planowaniu eksperymentu z dochodem podstawowym oraz w badaniu oceniającym, i wydana przez brytyjskie wydawnictwo Edward Elgar Publishing. Książka jest także dostępna online dla wszystkich w ramach otwartego dostępu.

Niewielki wpływ na zatrudnienie, odczucie lepszego samopoczucia

Wyniki badania oceniającego eksperyment z dochodem podstawowym zostały opublikowane w maju 2020 r. Wynika z nich, że eksperyment miał niewielki wpływ na zatrudnienie, ale osoby, które otrzymywały dochód podstawowy były bardziej zadowolone z życia i doświadczały mniejszego napięcia psychicznego niż osoby w grupie kontrolnej.

– Osoby otrzymujące dochód podstawowy postrzegały także swój dobrobyt materialny jako lepszy. Ponadto twierdziły, że doświadczały mniej biurokracji i były pewniejsze swojej przyszłości niż uczestnicy z grupy kontrolnej – mówi Signe Jauhiainen, Główna Badaczka w fińskiej Instytucji Ubezpieczeń Społecznych (Kela).

Z kolei wywiady z uczestnikami pokazały zróżnicowanie wyników eksperymentu. Skutki dochodu podstawowego znacząco się różniły w zależności od punktu początkowego oraz sytuacji życiowej osoby, która otrzymywała świadczenie.

Eksperyment z dochodem podstawowym pokazał, czego wymaga przeprowadzenie społecznego badania terenowego

Fiński eksperyment z dochodem podstawowym był w wielu aspektach wyjątkowy. Był pierwszym na świecie ogólnokrajowym i zapisanym w ustawie eksperymentem dotyczącym dochodu podstawowego. Opierał się na randomizowanym badaniu terenowym, a udział w nim nie był dobrowolny. Tym sposobem dobór uczestników nie zaburzył wyników.
– Eksperyment z dochodem podstawowym pokazał, że w Finlandii jest możliwe zaplanowanie, przeprowadzenie oraz ocenienie ogólnokrajowego randomizowanego badania terenowego. Po raz pierwszy rozwiązano wiele kwestii legislacyjnych i praktycznych – stwierdza Olli Kangas, który stał na czele zespołu badawczego.

– Przeprowadzenie eksperymentu stanowiło kompromis, w którym połączono wymogi naukowe, prawne i praktyczne.

Na przeprowadzenie eksperymentu miały wpływ na przykład wymogi konstytucyjne, niewielki budżet oraz krótki okres realizacji. Pomimo tych ograniczeń podczas eksperymentu otrzymano nowe dane naukowe, których inaczej nie można byłoby uzyskać. Dodatkowo badacze, decydenci oraz rząd wyciągnęli cenne wnioski dotyczące planowania przyszłych eksperymentów społecznych.

Eksperyment od początku uzyskał spory rozgłos w Finlandii, ale zwłaszcza za granicą. Międzynarodowe media donosiły o eksperymencie w jego trakcie i blisko śledziły życie niektórych uczestników. Przedstawianiu doświadczenia w mediach przygląda się także nowo wydana książka.

560 euro miesięcznie przez ponad dwa lata

Podczas dwuletniego eksperymentu 2 tys. osób bezrobotnych co miesiąc otrzymywało zwolniony z opodatkowania dochód podstawowy w wysokości 560 euro bez względu na jakikolwiek inny dochód ani na to, czy aktywnie poszukiwali pracy. Celem eksperymentu było zbadanie, jak można byłoby przekształcić fiński system ubezpieczeń społecznych tak, by mógł lepiej sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami w życiu zawodowym.

Autor: 
Tłum.: Ewa Ludera
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama