Świat pozagrobowy według starożytnych Egipcjan. Wystawa.

Reklama

pon., 07/06/2020 - 20:22 -- moderator3

„Pod niebem Nut. Boski Egipt”

     Takim tytułem, który sam mówi już bardzo wiele, została opatrzona wystawa, którą zorganizowano w Miejskim Muzeum Archeologicznym w Mediolanie. Bedzie ją można  zwiedzać do 20 grudnia bieżącego roku.

    Trasa wystawy, która liczy sobie ponad 150 eksponatów, prowadzi nas przez świat starożytnych Egipcjan. Można obejrzeć rzeźby w brązie, kamieniu i fajansie, płaskorzeźby wotywne, sarkofagi, mumie oraz elementy wyposażenia pogrzebowego, które towarzyszyły zmarłemu w wędrówce w zaświaty.

 

     Jak wiadomo, wielobóstwo oraz różnorodność wizerunków boskich postaci w sztuce

i duchowości starożytnego Egiptu jest jedną z cech charakterystycznych tej tysiącletniej cywilizacji. Obecność tak wielu bóstw, których imiona znane są ze źródeł pisanych często towarzysząch ich obrazom, wzbudzała już od czasów starożytnych podziw w stosunku do mieszkańców doliny Nilu, uznawanych za szczególnie religijnych i będących

w posiadaniu wiedzy tajemnej.

 

     Jednocześnie odwoływnie się do przedstawiania bóstw w postaciach hybrydowych, które łączą w sobie elementy ludzkie i zwierzęce, jak również szczególny kult, jakim otaczano niektóre zwierzęta, wzbudzało podejrzenia w oczach tych kultur, dla których antropomorfizm był jedynym sposobem przedstawiania boskości.

 

      Z tego punktu widzenia duchowość egipska nie byłaby niczym innym, jak tylko odbiciem kultury prymitywnej, bałwochwalczej, zdominowanej przez strach przed siłami natury. Jak pogodzić ze sobą te rozmaite podejścia? Co kryje się za tym niewiarygodnym bogactwem wizerunków boskich postaci, które przyciągają do dziś, nie tylko poprzez swoją niewątpliwą elegancję?

 

     Jedyny sposób, aby odpowiedzieć na to pytanie, to postarać się wniknąć w świat duchowy i konceptualistyczny tej cywilizacji, która w sposób oryginalny opracowała własną wizję kosmosu oraz rolę, jaką przypisywano w nim zarówno człowiekowi, jak i bogom.

 

 Wizja ta była niestrudzenie przekładana na formy najbardziej odpowiednie do tego, aby wyrazić to, co nie jest ani widzialne, ani możliwe do przedstawienia: świat boski i życie po śmierci.

     Wszystkie znaleziska egipskie pochodzą z Włoch, ze zbiorów Miejskiego Muzeum Archeologicznego w Mediolanie, Muzeum Egipskiego w Turynie, Narodowego Muzeum Archeologicznego we Florencji, Miejskiego Muzeum Archeologicznego w Bolonii, Miejskiego Muzeum Starożytności „J.J.Wincelmana” w Trieście i Muzeum Archeologicznego Uniwerystetu w Pawii.

 

 

Autor: 
tłum. Alina Antoszewska
Polub Plportal.pl:

Reklama