Francja zacznie oznaczać elektronikę ocenami możliwości naprawy

Reklama

czw., 11/26/2020 - 19:50 -- zzz

W środę Parlament Europejski głosował za nową polityką „opracować i wprowadzić obowiązkowe etykietowanie, aby zapewnić konsumentom jasne, natychmiast widoczne i łatwe do zrozumienia informacje na temat szacowanego okresu użytkowania i możliwości naprawy produktu w momencie zakupu . ”

Głosowanie, które odbyło się 395 głosami za, 94 głosami przeciw i 207 wstrzymującymi się (odmowa głosowania) potwierdza prawo konsumentów do naprawy.

 

Mamy nadzieję, że przełoży się to na szybkie działania mające na celu wprowadzenie obowiązkowego wskaźnika oceny możliwości naprawy dla wszystkich produktów elektrycznych i elektronicznych sprzedawanych w całej UE, aby pomóc konsumentom w bezpiecznym robieniu zakupów. - Ugo Vallauri - współzałożyciel projektu Restart

 

Od stycznia Francja rozpocznie wprowadzanie etykiet umożliwiających naprawę smartfonów, laptopów i innej elektroniki. Austria obniży również podatki od usług naprawczych i zaoferuje dotacje na naprawy konsumenckie. Etykieta będzie miała wynik naprawy na 10, podobnie jak iFixIt przypisał wszystkim produktom, które demontuje.

Francja zacznie oznaczać elektronikę oceną zdolności do naprawy od stycznia

 

Mamy nadzieję, że ta ocena pomoże klientom nadać priorytet produktom, które są łatwiejsze do naprawienia. W badaniu przeprowadzonym w 2014 r. W raporcie pt. Postawy Europejczyków wobec gospodarki odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami 77% ankietowanych Europejczyków wolałoby raczej naprawiać urządzenia niż je wymieniać. 79% ankietowanych zgadza się, że producenci powinni ułatwiać naprawę swoich urządzeń i wymianę części.

Autor: 
zzz
Źródło: 

gsmarena.com

Polub Plportal.pl:

Reklama