Twardogłowi komuniści z Solidarności chcą zakazać w sklepach jakiejkolwiek pracy w niedziele

Reklama

czw., 05/12/2022 - 06:08 -- zzz

Władze Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność wystosowały do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym wnioskują o szybką nowelizację tzw. ustawy COVID-owej, która dopuszczała „powierzanie w niedziele pracownikom lub zatrudnionym wykonania czynności związanych z handlem”. Zdaniem związkowców, przepisy są nadużywane przez sieci handlowe, które zmuszają zatrudnionych do prowadzenia w niedziele inwentaryzacji, sprzątania sklepów lub przyjmowania dostaw - napisały wiadomoscihandlowe.pl.

 

 

Przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność wskazują w liście do premiera, że w związku z zapowiedzianym przez Ministerstwo Zdrowia przekształceniem od 16 maja br. stanu epidemii w stan zagrożenia epidemiologicznego, konieczna jest pilna nowelizacja ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, polegającą na wykreśleniu z niej art. 15i.

Artykuł ten "dopuszcza powierzanie w niedziele pracownikom lub zatrudnionym wykonywania czynności związanych z handlem polegających na rozładowaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby. Jak podkreślają przedstawiciele Solidarności celem tego zapisu było umożliwienie niezakłóconego zaopatrzenia społeczeństwa w żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby a okresie obowiązywania rożnego rodzaju restrykcji związanych z epidemią COVID-19."

Zdaniem związkowców, "obecnie jednak w handlu nie obowiązują praktycznie żadne poważne obostrzenia, a zapowiadane przekształcenie stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego wskazuje, że przewidywana jest dalsza poprawa sytuacji epidemicznej w kraju. Należy więc wskazać, że nie występują żadne merytoryczne przesłanki dla dalszego funkcjonowania art. 15."

 

Tymczasem - według przedstawicieli Solidarności - znaczna część sieci handlowych nadal korzysta z tego zapisu. Z informacji przekazywanych przez organizacje związkowe działające w poszczególnych sieciach handlowych wynika, że niedziele są wykorzystywane w placówkach handlowych do wykonywania takich czynności jak m.in. cząstkowe inwentaryzacje, sprzątanie sklepów czy przyjmowanie dostaw towaru. "Jednocześnie sieci handlowe, nakazując pracownikom świadczenie pracy w niedziele, nie zwiększyły stanu zatrudnienia w poszczególnych sklepach, co przekłada się na mniejszą liczbę osób pracujących w pozostałe dni tygodnia i dalszy wzrost obciążenia pracowników obowiązkami."

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

interia

Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama