Trwają przygotowania do reglamentowania sprzedaży leków w polskich aptekach

Reklama

śr., 03/25/2020 - 06:34 -- zzz

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ubiegłym tygodniu zaapelowało do dostawców oprogramowania aptecznego o pilne wdrożenie obsługi ograniczenia czasowej i ilościowej sprzedaży leków. To przygotowanie do wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży leków, jakie zapisano w „specustawie koronawirusowej”.

Uchwalona na początku marca tzw. specustawa koronawirusowa, daje Ministrowi Zdrowia możliwość wprowadzenia ograniczenia sprzedaży ilości produktu leczniczego, wyrobu medycznego czy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego na jednego pacjenta. Zgodnie z ustawą wspomniane ograniczenia może zostać nałożone w formie obwieszczenia – również na preparaty OTC, czyli dostępne bez recepty. Minister Zdrowia określi w takim obwieszczeniu wykaz produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dane je identyfikujące, a także ich ilość przysługujące jednemu pacjentowi w jednostce czasu (czytaj więcej: Apteki będą wydawać bezpłatnie leki z Agencji Rezerw Materiałowych).

Podobne ograniczenia w ostatnich tygodniach wprowadzono już w innych krajach. W Szwajcarii regulujące tę kwestię rozporządzenie weszło w życie w środę, 18 marca i ma obowiązywać przez następne sześć miesięcy. Lekarze, apteki oraz inne podmioty, które są uprawnione do wydawania leków, mogą wydawać pacjentom tylko jedno opakowanie dziennie. Z kolei osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, dostaną jednorazowo ilość leku wystarczającą na 2 miesiące leczenia (czytaj więcej: Szwajcaria decyduje się na wprowadzenie reglamentacji leków).

Podczas jednej z konferencji prasowych Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przyznał, że trwają obecnie w resorcie analizy dotyczące tego typu ograniczeń. Jednocześnie okazuje się, że prowadzone są też prace nad technicznym wprowadzeniem takiego rozwiązania. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaapelowało do dostawców oprogramowania aptecznego o wdrożenie bez zbędnej zwłoki obsługi ograniczenia czasowej i ilościowej sprzedaży leków. Na czym miałoby takie rozwiązanie polegać?

KONIEC Z TURYSTYKĄ LEKOWĄ?

Apteka wydająca pacjentowi lek OTC objęty obostrzeniem będzie miała obowiązek wystawić dokument realizacji recepty (DRR) analogicznie, jak w przypadku recept papierowych. Z kolei leki, które były wydawane na podstawie recepty, które podlegać będą obostrzeniom w okresie wynikającym z obwieszczenia Ministra Zdrowia, będą musiały być wydawane tylko w ramach jednej apteki. Dostawcy oprogramowania aptecznego muszą zatem zapewnić pracownikom aptek możliwość wyszukania po numerze PESEL wszystkich DRR dla wydanych przez aptekę leków.

– W przypadku wydania leku na produkt leczniczy, wyrób medyczny, ŚSSPŻ który podlega obostrzeniom sprzedaży w okresie wynikającym z właściwego obwieszczenia Ministra Zdrowia, System P1 blokuje dla danego Usługobiorcy możliwość zapisu dokumentu realizacji DRR, jeśli w okresie obowiązywania tego obostrzenia sprzedaży inna apteka dokonała zapisu DRR dla leku z tej samej grupy obostrzeniowej – informuje CSIOZ.

W takim przypadku System P1 zwróci błąd oraz wskaże, do której apteki pacjent powinien się udać celem potwierdzenia możliwości zakupu leku. A to dlatego, że leki które były wydawane na podstawie recepty, które podlegać będą obostrzeniom, będą musiały być wydawane tylko w ramach jednej apteki – nawet jeśli pacjent będzie miał kilka recept.

– Zaleca się zatem zapewnić farmaceucie w danej aptece możliwość wyszukanie wszystkich DRR wydanych dla danego Usługobiorcy (np. po nr. PESEL). Jednocześnie należy się liczyć z utrudnieniami w zapisaniu dokumentu korekty DRR leku podlegającego obostrzeniu sprzedaży, jeśli próba zapisu jest dokonywana w momencie gdy inna apteka sprawuje „nadzór” nad daną grupą obostrzeniową (apteka która wystawiła ostatni DRR w okresie obowiązywania obostrzenia) – instruuje dostawców oprogramowania CSIOZ.

Apteka realizująca wydanie leku OTC oznaczonego obostrzeniem (dostępny dotychczas bez recepty) będzie miała obowiązek wystawić dokument realizacji recepty DRR – analogicznie jak dla recept papierowych.

CSIOZ podkreśla, że opisane zmiany mają charakter prewencyjny, obwieszczenie Ministra Zdrowia ograniczające sprzedaż ilościową leków jeszcze nie obowiązuje.

Autor: 
ezdrowie.gov.pl
Źródło: 

mgr.farm

Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama