Stopa bezrobocia w Polsce drugą najniższą w Unii Europejskiej 

Reklama

ndz., 08/21/2022 - 10:48 -- MagdalenaL

Średnia stopa bezrobocia w UE spadła w grudniu ubiegłego roku do 6,4 procent, z 6,5 procent w listopadzie 2021 roku i 7,5 procent w grudniu 2020 roku. Eurostat szacuje, że pod koniec 2021 roku w Unii Europejskiej było około 13,6 mln bezrobotnych.  

Jeśli chodzi o bezrobocie wśród młodzieży, to liczba bezrobotnych obywateli UE poniżej 25 roku życia spadła do ponad 2,7 miliona, co oznacza spadek o 385 tysięcy w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku.  

Według danych Eurostatu w grudniu 2021 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 2,9 procent (spadek z 3,4 procent rok wcześniej) i była drugą najniższą w Unii Europejskiej. Spadło również bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku życia – stopa bezrobocia wśród młodzieży spadła w ciągu dwunastu miesięcy z 14,6 do 11,9 procent i była znacznie niższa od średniej unijnej (14,9 procent) pod koniec ubiegłego roku. 

Najniższą liczbę bezrobotnych w UE odnotowały Czechy, które znalazły się na czele tabeli ze stopą bezrobocia na poziomie 2,1 procent. Na drugim końcu skali Hiszpania i Grecja odnotowały najwyższą liczbę osób bezrobotnych spośród wszystkich państw członkowskich – ich stopa bezrobocia wyniosła odpowiednio 13 i 12,7 procent. 

Eurostat definiuje bezrobotnych jako osoby w wieku 15-74 lat, które są bez pracy, które aktywnie poszukiwały zatrudnienia w ciągu ostatnich czterech tygodni, i które są gotowe do podjęcia pracy w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. 

Autor: 
Joanna Czarnecka /Tłumaczenie: Maciej Sołtysik
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama