SKRÓCI SIĘ OKRES PRZEDAWNIENIA Z 10 DO 6 LAT?

Reklama

czw., 01/18/2018 - 08:55 -- zzz

Wierzyciel będzie mógł dochodzić roszczenia nie przez 10 lat a tylko 6. Skrócenie terminów przedawnienia proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt nowelizacji zakłada też, że w pewnych sytuacjach sąd weźmie pod uwagę przedawnienie z urzędu, a nie wyłącznie na wniosek zainteresowanego, jak jest obecnie.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości chce skrócić ogólny termin przedawnienia z obecnych 10 lat do 6. Ma to zachęcić wierzycieli do szybszego dochodzenia roszczeń

Długi konsumentów, czyli osób fizycznych, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej z ich działalnością zawodową, przedawnią się maksymalnie po 6 latach, a nie jak obecnie – po 10. Dodatkowo sąd z własnej inicjatywy zbada, czy roszczenie przeciw konsumentowi jeszcze się nie przedawniło. W myśl obecnie obowiązujących przepisów sąd może uwzględnić przedawnienie tylko po podniesieniu tego zarzutu przez pozwanego. Wielu nie wie, że w ogóle musi podejmować jakieś działania, więc sąd wydaje wyrok zobowiązujący do zapłaty przedawnionego roszczenia.

Zmiany takie przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, który jest efektem prac zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości – informuje "Rzeczpospolita".

 

Zmianie nie ulegnie przedawnienie należności przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również świadczenie okresowe, np. roszczenie o zapłatę czynszu. Zmienią się natomiast zasady liczenia terminów przedawnienia tych roszczeń. Nie będą już liczone z dokładnością co do dnia, gdyż rodziło to duże problemy praktyczne, ale za koniec biegu przedawnienia będzie uznany ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.

Kolejna zmiana, która znacząco poprawi sytuację dłużnika, zakłada, iż bank przez siedem dni od zajęcia środków znajdujących się na koncie nie przekaże ich komornikowi lub urzędowi skarbowemu, tak by dać dłużnikowi czas na odwołanie się i ewentualne podniesienie zarzutu przedawnienia.

Z tego przywileju nie skorzystają dłużnicy alimentacyjni – pieniądze zajęte na poczet tych długów niezwłocznie będą trafiały na rachunek komornika

Autor: 
Marta Kośka
Źródło: 

wp

Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama