KAS ujawniła podmioty wykorzystujące sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych

Reklama

pt., 12/04/2020 - 10:16 -- MagdalenaL

1,6 mln zł na rachunkach bankowych podejrzanej firmy zabezpieczyła komórka Szefa KAS ds. STIR we współpracy z zachodniopomorską KAS.

Krajowa Administracja Skarbowa zidentyfikowała podmioty, które pełniły rolę buforów w sztucznie ukształtowanym łańcuchu dostaw. Żeby uniknąć płacenia podatku VAT, podmioty ewidencjonowały faktury wystawione na usługi doradcze, które prawdopodobnie nigdy nie zostały wykonane.

33 funkcjonariuszy i pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie weszło jednocześnie do 4 wytypowanych miejsc w województwach śląskim i małopolskim. Dodatkowego wsparcia udzielił Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

Funkcjonariusze zebrali dowody wskazujące na pozorne transakcje pomiędzy podmiotami. Podczas przeszukań w siedzibie kontrolowanej firmy, bazie przeładunkowej i miejscach zamieszkania osób prowadzących tę firmę w województwie śląskim i małopolskim zabezpieczono dokumenty, elektroniczne nośniki danych oraz telefony. Komórka Szefa KAS ds. STIR zablokowała 1,6 mln zł na rachunkach bankowych bufora na poczet niezapłaconych podatków.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wszczął 2 kontrole celno-skarbowe. Spółka objęta blokadą Szefa KAS została wykreślona z rejestru podatników od towarów i usług.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Autor: 
Karolina Przewoźniak
Dział: 
Zagłosowałeś na opcję 'down'.
Polub Plportal.pl:

Reklama