WYDANO POZWOLENIE WODNOPRAWNE DLA PRZEKOPU MIERZEI WIŚLANEJ

Reklama

śr., 01/23/2019 - 03:04 -- zzz

Dyrektor RZGW Wody Polskie w Gdańsku wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. To jeden z dokumentów, które musi uzyskać inwestor, by rozpocząć budowę nowej drogi wodnej między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską.

 

 

O wydaniu decyzji kończącej postępowanie – wszczęte na wniosek Urzędu Morskiego w Gdyni – o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w ramach zadania inwestycyjnego

„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – poinformował PAP we wtorek rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku Bogusław Pinkiewicz.

Wyjaśnił, że w decyzji udzielono inwestorowi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak przypomniał, pozwolenie wodnoprawne jest dokumentem niezbędnym dla uzyskania przez inwestora zgody na rozpoczęcie prac, którą wydaje wojewoda.

„Bez tego dokumentu inwestycja nie może ruszyć” – podkreślił Pinkiewicz.

Uruchomienie przetargu na przekop zapowiedział ostatniego dnia 2018 roku minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. W tym dniu – jak informował Urząd Morski w Gdyni – ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I” zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Urząd Morski zaznaczał wówczas, że jest w trakcie uzyskiwania kolejnych pozwoleń dla inwestycji. Przetarg, pomimo że ogłoszony wcześniej, rozstrzygnięty zostanie dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń.

 

 

Przetarg dotyczy wykonania robót budowlanych przy przekopie Mierzei Wiślanej. Inwestor szuka wykonawców samego przekopu, wraz ze śluzą i portem wewnętrznym oraz wyspą na Zalewie Wiślanym. Przewidywany termin otwarcia ofert to marzec 2019 roku.

Jak informowała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, jest to pierwszy z trzech przetargów związanych z tym projektem. Drugi, planowany w pierwszej połowie 2019 roku, ma dotyczyć prac na rzece Elbląg, polegających na obudowie brzegów oraz robotach czerpalnych. Termin trzeciego przetargu – na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym – zależy od stanu zaawansowania budowy wyspy; inwestor przewiduje, iż nastąpi to za półtora do dwóch lat.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji 5 grudnia ub. roku. Uznał, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską z lokalizacją w Nowym Świecie”, złożyły na początku stycznia zarząd województwa pomorskiego i organizacje ekologiczne.

W połowie grudnia Komisja Europejska zwróciła się do polskich władz z pismem w sprawie raportu oddziaływania na środowisko i pozytywnej decyzji RDOŚ w Olsztynie. W ub. tygodniu KE poinformowała PAP, że otrzymała odpowiedź i że przeanalizuje ten dokument.

 

Wcześniej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk wyraził nadzieję, że prośba Komisji nie jest pokłosiem pisma, które do KE wysłał jakiś czas temu rosyjski wiceminister rolnictwa, ponieważ Komisja w piśmie powołuje się na zobowiązania rządu PO-PSL z 2013 roku oraz lipca 2015 roku, że Polska będzie konsultować projekt z Brukselą.

Jak zapowiada resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będą mogły przepłynąć w 2022 roku. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł; będzie finansowana w całości z budżetu państwa.

Autor: 
zzz
Źródło: 

radiomaryja

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama