Ratujmy lasy, aby przeciwdziałać zmianom klimatu

Reklama

wt., 05/24/2022 - 22:30 -- MagdalenaL

W ubiegłym tygodniu ustawodawcy zwrócili uwagę na często pomijane rozwiązanie problemu klimatu: ochronę lasów. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego zorganizowała dwupartyjne przesłuchanie na ten temat, podczas którego lider większości Steny Hoyer (D-Md.) zauważył, że „nasze globalne wysiłki na rzecz walki z kryzysem klimatycznym zależą od ochrony ekosystemów leśnych”.

  

Hoyer ma rację. Niszczenie lasów (i innych ekosystemów) – wraz z niezrównoważonym użytkowaniem ziemi – stanowi drugie co do wielkości źródło emisji gazów cieplarnianych po spalaniu paliw kopalnych. A w wielu krajach rozwijających się użytkowanie gruntów i wylesianie są same w sobie największym źródłem emisji.

Oczywiście, lasy są również częścią kryzysu klimatycznego, jeśli chodzi o rozwiązania. Na przykład amazońskie lasy deszczowe zawierają szacunkowo 123 miliardy ton węgla. Dla porównania szacuje się, że w 2021 roku świat wyprodukował 36,3 miliarda ton CO2 w wyniku wytwarzania energii. Zatrzymanie tego węgla w ziemi i zachowanie zdolności lasów deszczowych do pochłaniania nowych emisji jest niezwykle ważne. Wiemy też, że utrzymanie lasów w zdrowiu i drzewostanie jest bardziej wydajne i opłacalne niż sadzenie nowych lasów.

Kiedy tracimy lasy, tracimy całe eony węgla zmagazynowanego w drzewach, korzeniach i glebie. Tracimy również ekosystemy, które są domem dla większości lądowej różnorodności biologicznej na świecie. Tracimy pierwszą linię obrony przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych z dzikich zwierząt na ludzi. Tracimy też zdolność lasów do pochłaniania nowych emisji z innych sektorów – co stanowi podwójną siłę oddziaływania na klimat.

 

Dlatego właśnie ochrona lasów powinna być centralnym elementem każdej skutecznej strategii ochrony klimatu i przyrody.

Na szczęście ochrona lasów ma w Kongresie długą, dwupartyjną historię — wliczając w to poprawki do „Lacey Act” z 2008 roku, które powstrzymały nielegalny handel drewnem, oraz innowacyjne podejście zawarte w „Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act”. Kongres może od razu podjąć kilka kroków, aby kontynuować to dziedzictwo i chronić lasy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą.

 

Po pierwsze, przyjrzyjmy się wyzwaniom, przed jakimi stoją lasy na świecie.

Dlaczego wciąż tracimy lasy? Prawdopodobnie nie z tych powodów, o których myślisz. Choć wiele drzew rzeczywiście wycina się w celu produkcji papieru lub drewna, największym globalnym czynnikiem powodującym wylesianie i degradację lasów jest rolnictwo – szczególnie w przypadku takich produktów, jak wołowina, soja i olej palmowy. Oto jak to działa: Hodowcy i rolnicy wycinają obszary leśne, aby zrobić miejsce dla bydła lub upraw, kalkulując, że te produkty będą bardziej wartościowe na rynku światowym i w konsumpcji krajowej niż nienaruszony las.

Oprócz rolnictwa, do utraty lasów w wielu krajach w coraz większym stopniu przyczynia się także rozwój infrastruktury. Nielegalny wyrąb i związany z nim handel – zajmujący trzecie miejsce wśród największych przestępstw międzynarodowych po fałszerstwach i handlu narkotykami – nie tylko niszczą lasy, ale także pozbawiają środków do życia lokalne społeczności i odpowiedzialne firmy.

Niezależnie od przyczyn, wiemy, że utrata lasów ma miejsce każdego dnia, na ogromną skalę, na całym świecie. W 2021 roku utraciliśmy ponad 42 800 mil kwadratowych drzewostanu na całym świecie, czyli obszar mniej więcej wielkości Wirginii (jednego ze stanów w USA).

Jak więc Kongres może pomóc w ratowaniu światowych lasów? Dwa niedawno wprowadzone projekty ustaw stanowią ważny punkt wyjścia. Ustawa Hoyera „America Mitigating and Achieving Zero-emissions Originating from Nature for the 21st Century (AMAZON21) Act” zapewniłaby fundusze potrzebne do spełnienia obietnicy prezydenta Bidena, złożonej na zeszłorocznej konferencji klimatycznej COP26, dotyczącej powstrzymania utraty lasów i degradacji ziemi do 2030 roku. W szczególności ustawa ta ustanowiłaby fundusz powierniczy w celu finansowania projektów w strategicznych krajach partnerskich USA, które zmniejszyłyby emisję gazów cieplarnianych, w tym ochronę lasów i działania na rzecz ponownego zalesiania.

Dwustronna ustawa „Fostering Overseas Rule of Law and Environmentally Sound Trade (FOREST) Act”, przedstawiona przez senatora Briana Schatza (D-Hawaii) wraz z przedstawicielem Earl’em Blumenauerem (D-Ore.) i Brianem Fitzpatrick (R-Pa.), ustanowiłaby nowy mechanizm eliminacji nielegalnego wylesiania z kluczowych produktów rolnych importowanych do USA. W ten sposób wyrównałaby szanse dla praworządnych producentów i pomogła odciąć niezamierzone amerykańskie zachęty ekonomiczne dla produktów związanych ze szkodliwymi praktykami leśnymi.

Nadszedł czas, by Kongres zaczął działać. Skutki zmian klimatycznych są wszędzie wokół nas i stają się coraz bardziej dotkliwe z każdym dniem bezczynności. Nie ma takiej drogi do zapobieżenia katastrofalnym zmianom klimatycznym, która nie wymagałaby powstrzymania wylesiania. Kongres powinien wykorzystać zeszłotygodniowe posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i uchwalić w tym roku Ustawę AMAZON21 oraz Ustawę FOREST. Byłoby to ważną inwestycją w interesy USA oraz w dobrobyt ludzi i przyrody – zarówno dziś, jak i w następnych dziesięcioleciach.

 

Autor: 
Autor: Kerry Cesareo Tłumaczenie: Klaudia Bredlak
Polub Plportal.pl:

Reklama