ZAJĘCIE KONTA I 48 ZARZUTÓW DLA RESTAURATORA. LINK DO WPISYWANIA URZĘDNIKÓW ŁAMIĄCYCH KONSTYTUCJE

Reklama

czw., 03/18/2021 - 21:26 -- zzz

48 zarzutów, kara 30 tys. zł i zajęte przez komornika konto - to konsekwencje jakie ponoszą właściciele restauracji w Cieszynie, którzy prowadzą lokal pomimo obostrzeń związanych z COVID-19. Przedsiębiorcy zorganizowali w internecie zrzutkę na pomoc prawną.

Link do wpisywania urzędników i funkcjonariuszy, którzy łamią Konstytucje i obowiązujące prawo. W przyszłości będą sprawiedliwie osądzeni.

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)(link is external)

Restauracja "U Trzech Braci" w Cieszynie działa nieprzerwanie od 8 stycznia. To prawdopodobnie pierwszy w Polsce lokal, który wznowił stacjonarną obsługę klientów Niewielka restauracja z włoską kuchnią w centrum miasta cieszy się dużą sympatią gości, również tych z czeskiej strony miasta. Jej działalność monitoruje policja i sanepid. W pierwszy weekend otwarcia gości legitymowało w sumie 21 funkcjonariuszy.

Właściciele ignorując pandemiczne obostrzenia powoływali się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który w sprawie fryzjera ukaranego za ostrzyżenie klienta orzekł, że sanepid nie może nakładać kar na podstawie rozporządzenia rządu. Niedawno pisaliśmy w Onecie, że opolski sanepid nie zgadza się z tą decyzją i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Miesiąc temu restauratorzy z Cieszyna poinformowali, że sanepid nałożył na nich administracyjną karę 30 tys. zł za ignorowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Teraz Bracia przekazali, że w związku z nieopłaceniem kary zajęto im konto. "Ściągnięto" do tej pory kilka tys. złotych.

– Ukarał nas sanepid powiatowy. Nie zgadzamy się z tym, więc na początku marca odwołaliśmy się od tej decyzji. Poprosiliśmy sanepid wojewódzki o zawieszenie wykonania kary administracyjnej. Do dziś nie mamy odpowiedzi, ale konto mamy zablokowane. Gorąco liczę, że to co nam zabiorą, odzyskamy wraz z kosztami komorniczymi w sądzie – mówi dla Onetu Tomasz Kwiek, właściciel restauracji "U Trzech Braci".

To niejedyny problem przedsiębiorców. Kwiek powiedział nam, że przed tygodniem, po przesłuchaniu przez policję, przedstawiono im 48 zarzutów. Większość, jak twierdzi, dotyczy art. 116 paragraf 1a kodeksu wykroczeń (nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów). Czekamy na odpowiedź cieszyńskiej policji na pytanie przesłane w tej sprawie.

 

 

Tymczasem restauratorzy zorganizowali w internecie zrzutkę na pomoc prawną, aby - jak piszą - nie poddać się aparatowi państwa. Do tej pory zebrano ponad 22 tys. zł. Bracia nie zamierzają ułatwiać pracy sanepidowi i zrezygnowali z możliwości płatności kartą w lokalu. Nie zamierzają też zawieszać jego działalności.

Link do wpisywania urzędników i funkcjonariuszy, którzy łamią Konstytucje i obowiązujące prawo. W przyszłości będą sprawiedliwie osądzeni.

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)(link is external)

Przypomnijmy: Obostrzenia wprowadzane niezgodnie z konstytucją

Obostrzenia powinny być wprowadzane zgodnie z prawem i jest do tego tryb w konstytucji. To, z jakich powodów to następuje, reguluje konstytucja. Możemy mieć stan wojenny albo stan klęski żywiołowej i wtedy wprowadzone obostrzenia są zgodne z konstytucją. Wszelkie rozporządzenia, to jedynie wytyczne i nie stanowią źródła prawa, co potwierdziły sądy orzekając o bezzasadności manatów i grzywien.

Naruszenie konstytucji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Każde rozporządzenie jest więc aktem prawnym wydawanym w celu wykonywania ustawy oraz na podstawie udzielonych w niej upoważnień, co oznacza, że powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnienia ustawy.

Natomiast ograniczenia, nakazy i zakazy zostały bowiem nałożone na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym zgodnie z tymi przepisami, obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów można nałożyć jedynie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym rozporządzeniem RM taka sytuacja nie zachodziła.

 

Link do wpisywania urzędników i funkcjonariuszy, którzy łamią Konstytucje i obowiązujące prawo. W przyszłości będą sprawiedliwie osądzeni.

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)(link is external)

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl/onet

video: 
Zagłosowałeś na opcję 'down'.
Polub Plportal.pl:

Reklama