Mój Prąd 3.0: 01.07.2021r. - Nowy nabór i zmiany w dotacjach na fotowoltaikę

Reklama

czw., 09/16/2021 - 13:34 -- MagdalenaL

Zdjęcie: zhaojiankang / www.istockphoto.com 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że kolejna  edycja programu zostanie uruchomiona 1 lipca 2021 r. Tuż przed startem III naboru, zostały  opublikowane zasady pozyskania wsparcia. 

Szczegóły znajdują się na stronie – https://mojprad.gov.pl 

Ponad 184 000 gospodarstw domowych w Polsce zdobyło już dofinansowanie na instalacje  fotowoltaiczne w ramach poprzednich edycji programu “Mój Prąd”. Czytaj dalej, by poznać  wszystkie szczegóły Mój Prąd 3.0!

Co powinniśmy wiedzieć przed zgłoszeniem się do  programu Mój Prąd 3.0? 

1. Terminy 

Jak wynika z informacji podanych przez NFOŚiGW nabór wniosków do Mój prąd 3.0 ruszy  zgodnie z zapowiedziami, już 1 lipca 2021 roku. Zakończenie naboru wniosków planowane  jest na 22.12.2021.  

2. Dofinansowanie


Grafika: Flaction.com

 

3. Wniosek Online

Mój prąd – wniosek online 

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki online konieczne jest posiadanie tzw.  profilu zaufanego lub e-dowodu z aktywną warstwą elektroniczną. Zanim jednak  przejdziesz do składania wniosku, warto przygotować skany niezbędnej dokumentacji. Do tej  pory wymagane były: 

• faktury za dostawę i montaż instalacji; 

• dowód zapłaty , faktury lub oświadczenia o dokonaniu zapłaty; 

• zaświadczenia OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) o montażu licznika, razem z  numerem Punktu Poboru Mocy; 

• w przypadku instalacji wykonanej własnymi siłami – oświadczenie o samodzielnym  montażu. 

 

Jak wygląda procedura składania wniosku “Mój prąd” online? Składa się ona z kilku prostych  kroków: 

1. Przejście do portalu mojprad.gov.pl lub gov.pl – wniosek można złożyć za  pośrednictwem strony https://mojprad.gov.pl w zakładce “Złóż wniosek” lub na  stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad, gdzie należy wybrać opcję “Złóż wniosek o dofinansowanie”. Złożenie dokumentów wymaga  posiadania profilu zaufanego lub e-dowodu. 

2. Uzupełnienie wniosku – podaj swoje dane osobowe, kontaktowe oraz numer  rachunku bankowego. Upewnij się, że dane są poprawne – w szczególności adres e mail, gdyż to na niego będą przesyłane informacje odnośnie Twojego wniosku. 

3. Dodaj załączniki – załącz przygotowane wcześniej skany dokumentów. 

4. Uzupełnij zgody – m.in. zgodę na przetwarzanie danych w ramach programu “Mój  prąd”. 

5. Jeszcze raz sprawdź poprawność danych. 

6. Podpisz wniosek elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego lu e-dowodu.

7. Wyślij wniosek 

Na podany we wniosku adres e-mail powinno trafić potwierdzenie złożenia wniosku wraz z  jego numerem. 

Uwaga! Do czasu otworzenia naboru Mój prąd 2021 opcja złożenia wniosku pozostaje wyłączona. 

4. Obowiązki beneficjentów 

Nowa edycja “Mój prąd: wprowadziła dodatkowe obowiązki dla beneficjentów. Zgodnie z  wprowadzonymi właśnie zasadami osoba, która uzyskała dotację z programu ma  obowiązek niezwłocznie umieścić w widocznym miejscu (np. na ogrodzeniu, budynku)  informację o treści: “Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd.” wraz z  odpowiednimi logotypami.

Komunikat musi zostać umieszczony na tablicy o wymiarach minimum 297 x 210 mm  (format A4), wykonanej z trwałego materiału – np. metalu, plastiku, drewna.  Niedopuszczalne jest wykorzystanie papieru, dykty czy innych nietrwałych materiałów. Druk  musi być wykonany w kolorze. 

Całość beneficjent musi wykonać we własnym zakresie i udostępniać w widocznym miejscu  przez okres trwałości zadania – czyli 5 lat. 

5. Najważniejsze Zasady Programu 

Wnioski o dopłatę można składać już po zakończeniu całego projektu wdrożenia  fotowoltaiki. Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje od 01.02.2020 do  31.12.2023 roku. 

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty związane z zakupem, montażem, odbiorem  i uruchomieniem instalacji PV. 

Urządzenia, wchodzące w skład instalacji muszą być nowe, czyli nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesięce przed montażem. 

Beneficjent, który otrzyma dotację ma obowiązek korzystać z instalacji przez okres co najmniej 5 lat od daty wypłaty dofinansowania. 

Pieniądze są przyznawane jednorazowo dla danej instalacji – jeśli zatem  zainteresowany programem posiada dwa domy z instalacjami, może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie. 

Dofinansowania nie będą mogły otrzymać instalacje montowane na budynkach mieszkalnych pokrytych azbestem. By wziąć udział w programie, beneficjent musi  złożyć oświadczenie, że przed wykonaniem instalacji wymieni poszycie na własny koszt, zgodnie z zasadami prawa. 

Moc instalacji musi być obliczona tak, by ilość energii wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci nie przekroczyła 120% energii pobranej w danym roku rozliczeniowym – niedopuszczalne jest zatem nadmierne przewymiarowywanie instalacji. 

6. Dotacje 

Kontynuacja programu to z pewnością dobra wiadomość, dla wszystkich zainteresowanych  instalacją fotowoltaiczną dla domu. Jest jednak również zła wiadomość – budżet jak również  wysokość dotacji “Mój prąd” 2021 zostały znacznie zmniejszone. 

Budżet na realizację programu w latach 2021-2023 wyniesie nie więcej niż 534 mln złotych,  czyli blisko o połowę mniej niż w przypadku poprzednich edycji. Jak podkreślał minister  klimatu i środowiska, Michał Kurtyka w budżecie III naboru do programu, rząd wykorzystał  m.in. środki z funduszy europejskich – React UE, co miało zresztą wpływ na okres  kwalifikowalności kosztów.

W edycji Mój prąd 3.0 dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych  mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 3.000 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania jest zatem o 2.000 zł mniejsza niż w ubiegłych latach.  Wbrew spekulacjom zachowano jednak bezzwrotną formę wsparcia. Jest ona również  zwolniona z podatku PIT. 

7. Kwalifikacje 

Instalacje fotowoltaiczne kwalifikujące się do programu Mój Prąd 3.0:  

Moc przydomowej mikroinstalacji fotowoltaicznej musi wynosić od 2 kW do 10 kW. System  ma produkować prąd na własny użytek. Instalacja PV musi być ukończona i podłączona do  sieci OSD, czyli sieci wybranej przez Ciebie firmy energetycznej: Enea, Energa, Innogy, PGE  lub Tauron.

Wszelką niezbędną pomoc dotyczącą programu można otrzymać również dzięki usługom firmy Goldsolar.pl

Autor: 
Redakcja
Polub Plportal.pl:

Reklama