BANDEROWSKIE LOBBY USTANOWIŁO 2019 ROKIEM PAMIĘCI DEPORTACJI Z POLSKI DO ZSRR

Reklama

pt., 11/09/2018 - 07:30 -- zzz

2019 będzie rokiem pamięci Ukraińców deportowanych z Polski do ZSRR – postanowiła w czwartek Rada Najwyższa (parlament) w Kijowie. W przyszłym roku obchodzona będzie 75. rocznica początku ich wysiedleń.

 

"Deportacja przeprowadzona w latach 1944-1951 przez totalitarne reżimy Polski i Związku Radzieckiego jest jednym z najbardziej tragicznych następstw drugiej wojny światowej" - oświadczyli autorzy uchwały.  

 

Dokument mówi o "deportacji rdzennych Ukraińców z Łemkowszczyzny, ziem położonych nad Sanem, Chełmszczyzny, Podlasia, Ziemi Lubaczowskiej i Zachodniej Bojkowszczyzny". "Przez wiele stuleci rdzenni, ukraińscy mieszkańcy tych terenów, byli uciskani i prześladowani przez kolonizatorów za swoją wiarę, język, ziemię (...)" - głoszą pierwsze słowa uchwały.  

Podkreślono w niej, że procesowi wysiedlania Ukraińców do ZSRR towarzyszyło m.in. brutalne łamanie praw człowieka, całkowity zakaz powrotu na ziemie ojczyste i konfiskata mienia.  

Deputowani uznali, że deportacja doprowadziła do całkowitego zniszczenia ukraińskiej spuścizny kulturalnej i historycznej na ziemiach, skąd wywodzili się wywożeni, oraz zagroziła istnieniu szeregu grup etnograficznych narodu ukraińskiego. "Praktycznie przerwane zostało tysiącletnie istnienie najbardziej wysuniętego na zachód odgałęzienia ukraińskości" - oświadczyli.   W nocie wyjaśniającej poinformowano, że w latach 1944-1951 z Polski wysiedlono ponad 700 tysięcy Ukraińców. Zaznaczono także, iż jeszcze przed wysiedleniami byli oni prześladowani i zabijani.  

Ogłaszając 2019 rokiem deportowanych z Polski do ZSRR, Rada Najwyższa Ukrainy jako dzień ich pamięci ustanowiła drugą niedzielę września. Ma być on obchodzony na szczeblu państwowym. Pod tekstem uchwały podpisało się 94 deputowanych, w tym jej autor, członek prezydenckiego Bloku Petra Poroszenki, Andrij Antonyszczak.  

Ukraińcy zostali wysiedleni z Polski na podstawie umowy między rządem Ukraińskiej SRR a Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego "O ewakuacji ukraińskiej społeczności z terytorium Polski i polskiej z terytorium Ukraińskiej SRR" z roku 1944 oraz innych umów zawartych między Polską a byłą Ukraińską SRR. 

 

Powodem wysiedleń była zbrodnia ludobójstwa Ukraińców dokonana na ludności polskiej.

Przypomnijmy zbrodnie Banderowców:

Na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-45 zginęło ok. 150 tys. Polaków, zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem, palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią, a także gwałcono kobiety.

SKALA ZBRODNI

Za pierwszą masową zbrodnię na polskiej ludności Wołynia uznaje się napad UPA we wsi Parośla I w powiacie sarneńskim. Do zbrodni doszło 9 lutego 1943 roku, a w jej wyniku śmierć poniosło ok. 150 Polaków. Mordu dokonał oddział (sotnia) UPA pod rozkazami Hryhorija Perehijniaka "Dowbeszki-Korobki".

ZYGMUNT ABRAMOWSKI, MINISTRANT W PARAFII CHRYNÓW, 11 VII 1943

Po Podniesieniu zauważyłem, stojąc obok drzwi, podejrzany ruch. Zobaczyłem, że kilku banderowców ustawiło ręczny karabin maszynowy typu „diechtiarow” i poczęli strzelać do ludzi seriami i z pojedynczych karabinów. (…) Ludzie zaczęli uciekać drzwiami bocznymi obok zakrystii i chóru. Kaplica jednak otoczona była szczelnie i bez przerwy rozlegały się strzały. (…) Trwał krzyk, jęki i rozdzierający uszy wrzask dzieci.

 Franciszka (córka), Anastazja (córka), Stanisław (syn), Marianna. Wszyscy zginęli.

Rodzina Jasionczaków z Woli Ostrowieckiej. Od lewej (siedzą): Helena - zamężna córka, Paweł (ojciec), Józefa (matka) z wnuczkiem Janem; stoją: Franciszka (córka), Anastazja (córka), Stanisław (syn), Marianna. Wszyscy zginęli.•Zbiory Leona Popka / zbrodniawolynska.pl / IPN

Apogeum zbrodni wołyńskiej przypadło na 11 lipca 1943 roku. W "krwawą niedzielę", jak nazwano ten dzień, Polacy tłumnie wypełniali wiejskie kościoły nie spodziewając się, że już nie wrócą do domów. Tego dnia UPA dokonało napadów na ok. 100 miejscowości. Mieszkańców mordowano w kościele, siłą wyciągano z domów, znęcano się na różne sposoby. 

Później do dantejskich scen dochodziło w setkach wsi, przez kolejne dwa lata. Celem było zabicie wszystkich "Lachów", bez względu na wiek czy płeć. W akcji "oczyszczania" Wołynia z wszelkich śladów polskości ginęło nierzadko kilkaset osób, często po polskich wsiach pozostawały tylko zgliszcza. Do najkrwawszych doszło m.in. w Janowej Dolinie, Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.

Kiedy rzezie na Wołyniu straciły na intensywności, dowództwo UPA wydało rozkaz do mordowania Polaków w Galicji Wschodniej. Do zbrodni na tym obszarze dochodziło od jesieni 1943 roku, a wiosną kolejnego roku mordy uległy znacznemu nasileniu. Najwięcej Polaków Ukraińcy zamordowali w Berezowicy Małej, Podkamieniu, Bryńcach Zagórnych, Lipnikach oraz wspomnianej już Hucie Pieniackiej. Ukraińcy mordowali Polaków nawet w czasie wigilijnej uczty w przeddzień Bożego Narodzenia. Przykładem jest mord w Ihrowicy na Podolu.

Ofiary zbrodni w Lipnikach.

Ofiary zbrodni w Lipnikach.•Domena publiczna

Za wydarzenie kończące rzeź wołyńską uważa się ofensywę UPA na polskich wsiach, przeprowadzoną w maju 1945 roku. Łącznie w latach 1943-1945 na obszarze Wołynia i Galicji Wschodniej UPA wymordowało ok. 100 tys. Polaków. Niektórzy badacze podają większą liczbę ofiar - ok. 130 tys. zabitych. Miejsca kaźni ludności polskiej, a było ich łącznie ok. 4 tys., wymieniono na stronie internetowej wystawy Instytutu Pamięci Narodowej "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma.

Mordy dokonywane przez UPA na polskiej ludności były szczególnie brutalne.

Chołopecze, powiat Horochów, Wołyń. Czesi pomordowani przez Ukraińców we wsi Chołopecze.

Chołopecze, powiat Horochów, Wołyń. Czesi pomordowani przez Ukraińców we wsi Chołopecze.•Ośrodek Karta / zbrodniawolynska.pl

Doliczono się aż 362 metod tortur, którym banderowcy poddawali swe ofiary. A mordowali w wymyślny sposób, m.in. nabijali na pal, przecinali piłą, palili żywcem, czy też obcinali poszczególne części ciała. Bez wyjątku - dzieciom, kobietom czy starcom.

Autor: 
zzz
Źródło: 

pap/plportal.pl

video: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama