Kto jak głosował 5 lipca i 12 września w PE w sprawie #ACTA2

Reklama

ndz., 02/10/2019 - 18:14 -- zzz

Tabelka zawiera wyniki głosowań poszczególnych europosłów w sprawie ACTA2 z 5 lipca oraz z 12 września. Uwzględnione są również głosowania nad konkretnymi poprawkami. Możecie sprawdzić każdego z osobna i "podziękować" mu telefonicznie/mailowo oraz zachęcić do odrzucenia w ostatnim głosowaniu w PE.

 

EPL (22):
za (18): Boni, Buzek, Hübner, Jazłowiecka, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Lewandowski, Łukacijewska, Olbrycht, Pitera, Plura, Rosati, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Wałęsa, Wenta, Zdrojewski, Zwiefka
przeciw (4): Grzyb, Hetman, Kalinowski, Siekierski
wstrzymanie (0)
nieobecni (0)
ECR(18):
za (0)
przeciw (18): Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Wiśniewska, Złotowski
wstrzymanie (0)
nieobecni (0)
S&D (5):
za (0)
przeciw (4): Geringer de Oedenberg, Gierek, Liberadzki, Zemke
wstrzymanie (1): Łybacka
nieobecni (0)
Niezrzeszeni(3):
za (1): Ujazdowski
przeciw (2): Saryusz-Wolski, Sośnierz
wstrzymanie (0)
nieobecni (0)
ENF (2):
za (0):
przeciw (2): Marusik, Żółtek
wstrzymanie (0)
nieobecni (0)
EFDD (1):
za (0):
przeciw (1): Iwaszkiewicz
wstrzymanie (0)
nieobecni (0)

Kliknij na tabelę i sprzawadź, kto jak zagłosował

 

 

 

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

plportal.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama