KAS wykryła nieprawidłowości w VAT.

Reklama

czw., 12/03/2020 - 11:54 -- MagdalenaL

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła karuzelę VAT w obszarze handlu międzynarodowe. Skontrolowana spółka złożyła korekty zeznań podatkowych i wpłaciła należną kwotę z odsetkami.

Krajowa Administracja Skarbowa ustaliła, że spółka kupowała towar od zagranicznych dostawców, który następnie odsprzedawała na niemieckim rynku, korzystała ze zwolnienia tych dostaw od podatku VAT.

Kontrolujący ustalili, że istniała sieć zarejestrowanych firm, które faktycznie nie prowadziły działalności gospodarczej, a ich celem było wyłudzenie podatku VAT. Sprzedaż dla kontrolowanej spółki była fakturowana przez zarejestrowaną na terytorium Polski spółkę, która pełniła funkcję bufora, czyli firmy mającej wzmocnić wiarygodność fakturowanych transakcji.

W gronie podmiotów funkcjonujących w ujawnionym łańcuchu fakturowania dostaw była krajowa spółka, która pełniła rolę tzw. znikającego podatnika, czyli firmy która wystawiała „puste” faktury, które niedokumentowały faktycznych zdarzeń gospodarczych. Faktury wystawiane przez znikającego podatnika stanowiły podstawę do odliczenia podatku naliczonego od należnego na kolejnych etapach rzekomego obrotu, przy czym znikający podatnik sam nie uiszczał podatku należnego wynikającego z wystawianych faktur.

KAS wykazała, że skontrolowana firma w latach 2013-2014 zaniżyła wartość podatku, uwzględniła w swoich rozliczeniach faktury VAT, z których podatek nie został odprowadzony do urzędu skarbowego. Naraziła Skarb Państwa na straty ponad 50 mln zł.

Spółka złożyła korekty zeznań podatkowych, zapłaciła należny podatek VAT z odsetkami

Autor: 
Karolina Przewoźniak
Polub Plportal.pl:

Reklama