WOŚP najlepiej zarządzaną fundacją. Przeznacza tylko 4% na działalność operacyjną

Reklama

ndz., 01/12/2020 - 17:43 -- zzz

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku publikuje sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. Ostatnie fundacja zaprezentowała w połowie ubiegłego roku, dotyczyło ono okresu styczeń-grudzień 2018 r. Oto najciekawsze liczby i dane pochodzące z dokumentu.

Sprawozdania finansowe, a także informacje na temat pieniędzy zebranych w trakcie poszczególnych finałów i dokonanych zakupów, fundacja WOŚP publikuje regularnie na swojej stronie internetowej

Ostatnie sprawozdanie finansowe Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy obejmuje 2018 r. (dane za ubiegły rok zostaną opublikowane w ciągu kilku najbliższych miesięcy). Sprawozdania finansowe są za każdym razem poddawane analizie firmy audytorskiej.

Przychód fundacji wyniósł w 2018 r. ok. 142,4 mln zł. Sam finał WOŚP przyniósł wówczas ponad 126 mln zł.  Fundacja otrzymała również ok. 7,3 mln zł z darowizn rzeczowych i celowych, a także 8,7 mln zł z 1 proc. podatku.

Koszty administracyjne w 2018 r. wyniosły łącznie 5,8 mln zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 2,8 mln zł, na ubezpieczenia ok. 444 tys. zł, a na "koszty reprezentacji i reklamy" - ok. 130 tys. zł. Fundacja zaznacza, że "koszty administrowania biura stara się utrzymać na jak najniższym poziomie", a obejmują one także m.in. usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, kurierskie, czynsze, podatki itp.

Sprawozdanie finansowe WOŚP

Fundacja w 2018 r. miała też m.in. aktywa obrotowe warte niemal 140 mln zł. Do aktywów obrotowych zaliczają się np. przeznaczane na licytację "złote serduszka", otrzymany w darowiźnie sprzęt medyczny i zaliczki na poczet dostaw, których jeszcze nie zrealizowano.  Aktywa trwałe to 15,2 mln zł, w samej rubryce obejmującej budynki i lokale zapisano 13,2 mln zł.

Przeciętne zatrudnienie w fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dziale medycznym wynosiło 5 osób, w dziale zajmującym się szkoleniami Ratujemy i Uczymy Ratować - 7, w dziale Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków - 1, a w dziale administracyjno-biurowym - 32.

WOŚP: Pieniądze ze zbiórek przekazywane tylko na sprzęt

Fundacja przeznaczyła w 2018 r. niemal 90 mln zł na zaopatrzenie placówek medycznych i pomoc medyczną, 1,4 mln zł na badania słuchu u noworodków, 22,8 tys. zł na program wspierania oddechu u noworodków, ok. 2,2 mln zł na program "Ratujemy i Uczymy Ratować", ok. 203 tys. zł na kontrakty pozafinałowe, ponad 4 mln zł na "działalność pożytku publicznego 1 proc.", ok. 10,5 mln zł na działalność informacyjną.

Fundacja podkreśla, że sprawozdania finansowe sporządzane są za okresy roczne, a przez to mogą również się od rozliczeń dotyczących konkretnych finałów WOŚP.

"Sprawozdania finansowe sporządzane są w oparciu o przepisy podatkowe dotyczące działalności fundacji i ustawę o rachunkowości, dlatego w tych sprawozdaniach możemy zawierać tylko takie informacje, które dotyczą działań zrealizowanych w danym 12-miesięcznym okresie" - czytamy na stronie internetowej WOŚP.

WOŚP zaznacza, że pieniądze zbierane w trakcie finałów są w całości przeznaczane na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych.

Koszty działalności administracyjnej nie są pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki w ramach Finału WOŚP. Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z darowizn otrzymanych w ciągu roku, a także z odsetek od lokat bankowych

- informuje fundacja.

"Koszty organizacji Pol'and'Rock Festival i częściowo Finału - tak jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału, ale z darowizn celowych oraz dzięki sponsorom, o których Fundacja każdorazowo zabiega" - podkreśla WOŚP.

Autor: 
zzz
Źródło: 

gw/plportal.pl

Polub Plportal.pl:

Reklama