W EUROPIE WSCHODNIEJ POLSKA MA NAJWYŻSZE PODTAKI

Reklama

wt., 02/08/2022 - 12:55 -- zzz

Jak wynika z danych OECD, podatki w Polsce należą do najwyższych wśród państw postkomunistycznych zrzeszonych w tejże organizacji. Jak wypadamy na tle reszty świata? 

OECD  (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) opublikowała dane dotyczące poziomu podatków w krajach członkowskim. Dzięki tym statystykom możemy porównać poziom opodatkowania Polaków i innych narodów.

 

Kto ma najwyższe podatki na świecie?

Najwyższe podatki — co nie powinno nikogo zdziwić — odnotowano w Danii i Francji. Te dwa kraje są globalnym liderem opodatkowania. W zamian za bardzo duże obciążenia kraje te oferują usługi publiczne na bardzo wysokim poziomie oraz hojne wsparcie socjalne. Podatki stanowią 46,5% PKB w Danii oraz 45,4% PKB we Francji. Podium zamyka sąsiad Francji — Belgia. Podatki w tym kraju stanowią 43,1% PKB. Czwarte miejsce pod tym względem zajęły Włochy, gdzie podatki stanowią 42,9% PKB. Za Włochami uplasowała się Szwecja z wynikiem 42,6%.

Gdzie podatki są najniższe?

Spośród gospodarek skupionych w OECD, najniższe podatki zanotowano w 2020 roku w Meksyku. Stanowiły one jedynie 17,9% PKB. Następne pozycje zajęły dwa kolejne kraje Ameryk — Chile i Kolumbia. We wszystkim tych państwach podatki nie stanowiły nawet 20% PKB kraju. Następna w zestawieniu jest Irlandia. Podatki stanowią tutaj tylko 20,2% PKB. To najniższy wynik z rozwiniętych gospodarek Europy. To przede wszystkim wynik sztucznego napompowania PKB wyspy Św. Patryka przez międzynarodowe korporacje.

Następne miejsca zajęła Kostaryka i Turcja. Na 6. pozycji znalazły się Stany Zjednoczone, gdzie podatki stanowią jedynie 25,5% PKB. Bardzo niskie podatki są także w Szwajcarii. Stanowią one tylko 27,6% PKB tego pięknego alpejskiego kraju.

Czy podatki w Polsce są wysokie? Na tle Europy Wschodniej tak

Jak w zestawieniu wypada Polska? Podatki w Polsce stanowiły w 2020 roku 36% PKB. Na tle całego OECD wypadamy przeciętnie (średnia OECD 33,5%). Podatki w Polsce są znacznie niższe niż w Europie Zachodniej. Niestety, ponieważ na wschodzi Europy podatki są niższe, na tle innych państw postkomunistycznych już nie wypadamy tak dobrze. Niższe podatki są w zasadzie wszystkich krajach które miały w przeszłości doświadczenie komunizmu. Jedynie Słowenia, która wchodziła w skład Jugosławii, ma wyższy niż w Polsce poziom podatków. Najniższe są na Litwie i wynoszą 31,2% PKB. Poniżej średniej OECD uplasowała się także Łotwa (31,9%). W Czechach wynoszą one 34,4%, a w Estonii 34,5%. Na Słowacji to 34,8% a na Węgrzech 35,7%. Niemców nie liczę, ponieważ większość ich obecnego PKB pochodzi z zachodniej części kraju. Podatki w krajach członkowskich OECD przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Podatków w krajach OECD jako procent Produktu Krajowego Brutto, 2020

Podatki w Polsce (dane OECD)

 

Podatki w Polsce rosną

Jeszcze kilka lat temu podatki w Czechach były wyższe niż w Polsce. Sytuacja zmieniła się jednak w 2018 roku, ponieważ podatki w naszym kraju rosną od 2009 roku. Prześcignęliśmy wtedy naszych południowych sąsiadów, u których podatki po 2018 roku spadły. Wzrost w Polsce przyspieszył w ciągu ostatnich kilku lat. Wysokość podatków w Polsce na przestrzeni lat prezentuje wykres 2.

Autor: 
zzz
Źródło: 

obserwatorgospodarczy.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama